Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • Udviklingsprojekter 2016/2017

  I skoleåret 2016/2017 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne:

 • Matematik - differentialligninger fra andre fag
 • Innovation i naturvidenskab
 • Autentisk bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Computerstøttet matematikundervisning - et skolebaseret udviklingsforlob i samarbejde med CMU/KU

  Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under ”Kurser eksterne”) og skal ske senest d. 10. maj 2016 (ny frist).

  DASG afprøver i disse år en ny kursusform - en samarbejdsmodel mellem lærere, skoleledelser og fagdidaktikere - med henblik pa at imodekomme lokale ønsker for udvikling. Intentionen er at understøtte en skoles faglige og didaktiske udviklingsønsker i sammenhæng med de nationale udviklingsmål.
  DASG udbyder to sådanne skolebaserede udviklingsprojekter:

 • Fagsamarbejde mellem biologi/bioteknologi og matematik - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet og Roskilde Universitet.
 • Skolebaseret udviklingsprojekt i naturfagene (SUN) - i samarbejde med forskere fra Professionshojskolen VIA, Aalborg Universitet og Københavns Universitet.

  Projektbeskrivelser: DASG-2016-2017.pdf PDF (10 sider)
 • Ældre websites flyttet december 2015:

  2 websites fra tidligere naturvidenskabelige projekter er overført, så de ligger her under science-gym.dk.

  "Aktion Naturvidenskab":

  ak-nat.dk viderestiller til
  science-gym.dk/oldweb/ak-nat/

  "Matematik og Naturfag i Verdensklasse":

  matnatverdensklasse.dk viderestiller til
  science-gym.dk/oldweb/matnat/
  Master i Scienceundervisning:

  Master i scienceundervisning er et tilbud til dig som vil:
 • videreudvikle din egen undervisningspraksis med afsæt i den nyeste naturfagsdidaktiske forskning
 • have et bedre udgangspunkt for naturfaglige udviklingsprojekter i og på tværs af fagene
 • være del af et inspirerende netværk af kompetente og engagerede medstuderende og undervisere

  Master i scienceundervisning er tilrettelagt som et deltidsstudie over 3 år. Underviserne kommer primært fra Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Der lægges stor vægt på kobling mellem teori og deltagernes egen praksis. Masteruddannelsen er først og fremmest rettet mod undervisere på de gymnasiale uddannelser og udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

  Næste hold begynder til sommer med startseminar den 28.-29. august 2016. Tilmeldingsfristen er 1. maj 2016.

  Læs mere om uddannelsen og tilmelding på hjemmesiden: www.ind.ku.dk/misu/

  Kontakt Christine Holm, , for spørgsmål vedrørende Master i scienceundervisning.
 • Drughunter Dysten 2016:

  Lundbeck har igen gjort klar til Drughunter Dysten, målrettet elever i fagene kemi, biologi og bioteknologi på B/A-niveau.

  Opgaverne for 2016 blev offentliggjort d. 18. december 2015 på www.drughunter.dk

  Tilmelding var fra 7. december 2015.

  Læs invitationen:
  Drughunter_Invitation_2016.pdf (3 sider)
  En erfaringsopsamling – brug af it i matematikundervisningen på stx og hf:

  Rapport fra juni 2015.
  DASG & Matematiklærerforeningen.
  Læs rapporten PDF (16 sider)
  Fremtidens matematik:

  Konferencen Fremtidens Matematik den 12. marts 2015 i Pompeji-salen på Carlsberg Akademi havde samlet 100 deltagere fra den gymnasiale sektor og indeholdt en række oplæg om it's rolle og muligheder i matematikundervisningen.

  På Matematiklærerforeningens hjemmeside kan man finde samtlige oplæg:
  www.lmfk.dk/index.phtml?con_id=594