Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • "Nyt DASG-udviklingsprojekt:
  SAMUN – SAMarbejde om Udvikling af Naturfagene"


  Se Projektbeskrivelse og kontaktinformation


  "Faglig læring i matematik og fysik gennem arbejde med robotter og sensorer (2021-2022)"

  Se kursusbeskrivelsen og tilmeldingen (senest 30. april 2021)


  "Computational Thinking i matematik, naturfag og samfundsfag (2021-2022)"

  Se kursusbeskrivelsen og tilmeldingen (senest 1. april 2021 - OBS: ny frist!)

  NB: År 3 af CT-projektet er udskudt fra skoleåret 2020/2021 til skoleåret 2021/2022.


  Computational Thinking i matematik og naturfag

  DASG tilbyder i samarbejde med Center for Computational Thinking & Design et nyt projekt med det formål at udvikle lærernes kompetencer til at arbejde med digital dannelse i undervisningen:
  2019-01_Invitation_til_CT-udviklingsprojekt.pdf (0.3 MB, 2 sider) - januar 2019

  2 YouTube-videoer om Computational Thinking med NetLogo (varighed 6-7 minutter):
  Video: NetLogo i matematik (møntkast, terningekast, vækst, epidemi-modellen SIR, optimering)
  Video: NetLogo i fysik (atommodel, ladninger, klimaændringer, radioaktivt henfald)

  WikiPedia om NetLogo: en.wikipedia.org/wiki/NetLogo
  NetLogo home: ccl.northwestern.edu/netlogo/ (kan downloades eller afvikles i browseren)  

  Undervisningsmaterialer vedr. computational thinking fra deltagerne i skoleåret 2018-2019 er nu tilgængelige!

  ÅBEN VIRKSOMHED (DA): undervisningsmateriale og besøg

  Dansk Arbejdsgiverforening arbejder med projekt ÅBEN VIRKSOMHED.
  Der er pt. udarbejdet et undervisningsmateriale til matematik i gymnasiet om bæredygtigt byggeri.
  Der er 29 virksomheder over hele landet, som man kan besøge med en klasse i forbindelse med forløbet om bæredygtigt byggeri.

  Der kommer senere forløb til andre naturvidenskabelige fag i gymnasiet:
  fysik, kemi, biologi, naturgeografi.

  Der findes pt. mange forløb til folkeskolen.

  Se undervisningsmaterialer og besøgssteder: aabenvirksomhed.dk

  Skolebaseret Udviklingsprojekt i Naturfagene (SUN)

  Skolebaseret Udviklingsprojekt i Naturfagene (SUN). Afsluttende rapport for et fireårigt forløb 2014-2018:
  SUN_afslutningsrapport_2014-2018.pdf (0.8 MB, 34 sider) - november 2018