Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • Udviklingsprojekter 2017/2018

  I skoleåret 2017/2018 udbyder DASG fire landsdækkende udviklingsprojekter:
 • Matematik – differentialligninger fra andre fag
 • Innovation i naturvidenskab – i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Computerstøttet matematikundervisning – i samarbejde med Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) ved Københavns Universitet

  Desuden udbyder DASG fire skolebaserede udviklingsprojekter:
 • Fagsamarbejde mellem Biologi/Bioteknologi og Matematik - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
 • Fagsamarbejde mellem Samfundsfag og Matematik – i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
 • Skolebaseret Udviklingsforløb i Naturfag (SUN) - i samarbejde med forskere fra Professionshøjskolen VIA, Aalborg Universitet og Københavns Universitet
 • Det ny Teknologifag – i samarbejde med Institut for Læring og Filosofi, AAU, og Aalborg, Aarhus, Holstebro og Vejle Tekniske Gymnasium

  DASG har indbudt en række gymnasier til at deltage i disse skolebaserede udviklingsprojekter. Projekterne er ikke åbne for yderligere tilmelding.
  Læs mere om projekterne: DASG-2017-2018.pdf

  Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium.
  Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under "Kurser eksterne", "DASG") og skal ske inden 21. april 2017. Tilmeldingen er bindende for skolen.
 • Overgang til sikker forbindelse (https eller SSL):

  Medio september er websitet science-gym.dk overgået til at anvende tvungen https, når websitet tilgås.
  Gælder også dasg.dk, ak-nat.dk og matnatverdensklasse.dk.

  Ældre websites flyttet december 2015:

  2 websites fra tidligere naturvidenskabelige projekter er overført, så de ligger her under science-gym.dk.

  "Aktion Naturvidenskab":

  ak-nat.dk viderestiller til
  science-gym.dk/oldweb/ak-nat/

  "Matematik og Naturfag i Verdensklasse":

  matnatverdensklasse.dk viderestiller til
  science-gym.dk/oldweb/matnat/
  Master i Scienceundervisning:

  Master i scienceundervisning er et tilbud til dig som vil:
 • videreudvikle din egen undervisningspraksis med afsæt i den nyeste naturfagsdidaktiske forskning
 • have et bedre udgangspunkt for naturfaglige udviklingsprojekter i og på tværs af fagene
 • være del af et inspirerende netværk af kompetente og engagerede medstuderende og undervisere

  Master i scienceundervisning er tilrettelagt som et deltidsstudie over 3 år. Underviserne kommer primært fra Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Der lægges stor vægt på kobling mellem teori og deltagernes egen praksis. Masteruddannelsen er først og fremmest rettet mod undervisere på de gymnasiale uddannelser og udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

  Næste hold begynder til sommer med startseminar den 28.-29. august 2016. Tilmeldingsfristen er 1. maj 2016.

  Læs mere om uddannelsen og tilmelding på hjemmesiden: www.ind.ku.dk/misu/

  Kontakt Christine Holm, , for spørgsmål vedrørende Master i scienceundervisning.
 • Konkurrence for unge med interesse for rummet og rumforskning:

  Vær med i gratis konkurrence for unge med interesse for rummet og naturvidenskab - med præmier og all-inklusive-ophold. Der er deadline i marts 2017 og derefter regionale finaler i Danmark og finale i Frankrig.
  I Danmark foregår det på sciencecentret i Sorø.

  Registrering: www.odysseus-contest.eu

  Omtale af konkurrencen: Odysseus-II-Soroe-program-2016.pdf (6 sider)
  Drughunter Dysten 2017:

  Lundbeck har igen gjort klar til Drughunter Dysten, målrettet elever i fagene kemi, biologi og bioteknologi på B/A-niveau.

  Opgaverne for 2017 offentliggøres d. 7. december 2016 på www.drughunter.dk

  Læs invitationen:
  Drughunter_Invitation_2017.pdf (3 sider)
  DASG-projekter på CMU:

  34 lærere har i skoleåret 2015/16 gennemført projekter med computerstøttet matematik i samarbejde mellem DASG og Center for Computerbaseret Undervisning (CMU) ved KU.
  Læs nærmere på: cmu.htm
  MA-BI/BT undervisningsforløb:

  LSUL på SDU har stillet en række undervisningsforløb til rådighed.
  Undervisningsforløbene er udarbejdet af deltagerne i DASG-projektet
  Biologi og matematik i studieretningsforløbet.

  Menupunktet: MA-BI/BT samarbejde under "Undervisningsmaterialer".
  En erfaringsopsamling – brug af it i matematikundervisningen på stx og hf:

  Rapport fra juni 2015.
  DASG & Matematiklærerforeningen.
  Læs rapporten PDF (16 sider)