Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • Udviklingsprojekter 2019/2020

  I skoleåret 2019/2020 udbyder DASG tre udviklingsprojekter:
  • Computational Thinking i Matematik og Naturfag - i samarbejde med Center for Computational Thinking and Design. Projektet er støttet af Villumfonden.
  • Autentisk Bioteknologi - i samarbejde med Chr. Hansen.
  • Innovation i Naturvidenskab – i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet.
  Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium.
  Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under ”Kurser eksterne”).
  Fristerne er 29. marts 2019 for "Computational Thinking i Matematik og Naturfag" og 10. maj 2019 for "Autentisk Bioteknolog" og "Innovation i Naturvidenskab".
  Tilmeldingen er bindende for skolen.
  Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Deltagelse i udviklingsprojekterne indregnes i lærernes arbejde.
  Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en elektronisk konference for hvert udviklingsprojekt.
  Gymnasieskoler, der optages i netværket Danske Science Gymnasier, betaler et indskud ved optagelsen på 10.000 kr. samt et årligt kontingent på 1.500 kr. Der er nu 90 gymnasier (stx og htx) med i netværket. Nye skoler er velkomne i DASG. Interesserede bedes tilmelde sig til undertegnede.

  Projektbeskrivelser: DASG-2019-2020.pdf PDF (6 sider)
  Carl P. Knudsen

  Computational Thinking i matematik og naturfag

  DASG tilbyder i samarbejde med Center for Computational Thinking & Design et nyt projekt med det formål at udvikle lærernes kompetencer til at arbejde med digital dannelse i undervisningen:
  2019-01_Invitation_til_CT-udviklingsprojekt.pdf (0.3 MB, 2 sider) - januar 2019

  2 YouTube-videoer om Computational Thinking med NetLogo (varighed 6-7 minutter):
  Video: NetLogo i matematik (møntkast, terningekast, vækst, epidemi-modellen SIR, optimering)
  Video: NetLogo i fysik (atommodel, ladninger, klimaændringer, radioaktivt henfald)

  WikiPedia om NetLogo: en.wikipedia.org/wiki/NetLogo
  NetLogo home: ccl.northwestern.edu/netlogo/ (kan downloades eller afvikles i browseren)  

  Undervisningsmaterialer vedr. computational thinking fra deltagerne i skoleåret 2018-2019 er nu tilgængelige!

  Skolebaseret Udviklingsprojekt i Naturfagene (SUN)

  Skolebaseret Udviklingsprojekt i Naturfagene (SUN). Afsluttende rapport for et fireårigt forløb 2014-2018:
  SUN_afslutningsrapport_2014-2018.pdf (0.8 MB, 34 sider) - november 2018

  ReGAMECUP'18:

  Klassekonkurrence i computerspil, der forbinder rigtig videnskabelig forskning med kernepensum.

  I uge 49 danner ScienceAtHome rammerne for en helt ny national konkurrence for klasser i gymnasiet og folkeskolens udskoling.
  Klassens elever udfordres i fysik, samfundsfag, psykologi og matematik igennem forsknings computerspil, og de opdager en helt ny måde at lære pensum på, der øger deres interesse, engagement og kreativitet i den normale undervisning.
  Konkurrencen er baseret på læringskonceptet ReGAME, som kobler virkelig forskning og kernepensum fra undervisningen igennem spil.

  Det er gratis at deltage, og klasser har mulighed for at vinde 10.000 kr.

  Mere om ReGAMECUP’18 på regamecup.org
  Man kan bl.a. downloade en flyer, og se en 1 minuts video.

  Aarhus Universitet står bag den danske konkurrence.
  DTU Smart Mobility Challenge:


  DTU inviterer matematik A-hold til en konkurrence, hvor man anvender 5 undervisningslektioner med kernestof.
  Emnet er multi-regression. Der anvendes et webaseret data-tool.
  Tilmeldingsfristen for hold er 1. september 2018.
  Finalen er d. 22. november 2018 på DTU.

  Information: https://www.dtuchallenge.dk

  Case fra Movia: https://www.dtuchallenge.dk/case/

  Undervisningsmaterialet: https://man-vm-datachal1.win.dtu.dk/pdf/...

  NB: læreren vil ved tilmelding af et hold få tilsendt en løsning til undervisningsmaterialet.