Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • Gratis abonnement på MONA for gymnasielærere
  på DASG-institutioner:


  Tidsskriftet MONA – Matematik- og Naturfagsdidaktik formidler ny viden om undervisning inden for det naturvidenskabelige område.
  DASG er MONA-partner, og derfor kan gymnasielærere ansatte på gymnasier der deltager i DASG,
  gratis tilmelde sig abonnement på MONA.
  Brug formularen http://app.portoservice.dk/mona/kampagne
  (vælg "Medarbejder i MONA-partnerinstititution").
  Man skal have tilmeldt sig mindst 14 dage før udgivelsesdato for at få det pågældende nummer.
  Du skal være opmærksom på at du skal bruge dit arbejdssteds adresse som leveringsadresse.
  Læs mere om tidsskriftet MONA på: https://www.ind.ku.dk/mona

  "Nyt DASG-udviklingsprojekt:
  SAMUN – SAMarbejde om Udvikling af Naturfagene"


  Se Projektbeskrivelse og kontaktinformation


  "Faglig læring i matematik og fysik gennem arbejde med robotter og sensorer (2021-2022)"

  Se kursusbeskrivelsen og tilmeldingen (senest 30. april 2021)


  "Computational Thinking i matematik, naturfag og samfundsfag (2021-2022)"

  Se kursusbeskrivelsen og tilmeldingen (senest 1. april 2021 - OBS: ny frist!)

  NB: År 3 af CT-projektet er udskudt fra skoleåret 2020/2021 til skoleåret 2021/2022.


  Computational Thinking i matematik og naturfag

  DASG tilbyder i samarbejde med Center for Computational Thinking & Design et nyt projekt med det formål at udvikle lærernes kompetencer til at arbejde med digital dannelse i undervisningen:
  2019-01_Invitation_til_CT-udviklingsprojekt.pdf (0.3 MB, 2 sider) - januar 2019

  2 YouTube-videoer om Computational Thinking med NetLogo (varighed 6-7 minutter):
  Video: NetLogo i matematik (møntkast, terningekast, vækst, epidemi-modellen SIR, optimering)
  Video: NetLogo i fysik (atommodel, ladninger, klimaændringer, radioaktivt henfald)

  WikiPedia om NetLogo: en.wikipedia.org/wiki/NetLogo
  NetLogo home: ccl.northwestern.edu/netlogo/ (kan downloades eller afvikles i browseren)  

  Undervisningsmaterialer vedr. computational thinking fra deltagerne i skoleåret 2018-2019 er nu tilgængelige!

  ÅBEN VIRKSOMHED (DA): undervisningsmateriale og besøg

  Dansk Arbejdsgiverforening arbejder med projekt ÅBEN VIRKSOMHED.
  Der er pt. udarbejdet et undervisningsmateriale til matematik i gymnasiet om bæredygtigt byggeri.
  Der er 29 virksomheder over hele landet, som man kan besøge med en klasse i forbindelse med forløbet om bæredygtigt byggeri.

  Der kommer senere forløb til andre naturvidenskabelige fag i gymnasiet:
  fysik, kemi, biologi, naturgeografi.

  Der findes pt. mange forløb til folkeskolen.

  Se undervisningsmaterialer og besøgssteder: aabenvirksomhed.dk

  Skolebaseret Udviklingsprojekt i Naturfagene (SUN)

  Skolebaseret Udviklingsprojekt i Naturfagene (SUN). Afsluttende rapport for et fireårigt forløb 2014-2018:
  SUN_afslutningsrapport_2014-2018.pdf (0.8 MB, 34 sider) - november 2018