Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • 3 nye DASG-kurser 2023-2024
  • SAMUN – Samarbejde om Udvikling af Naturfagene.

  • Elevengagerende ISBE i naturvidenskabelige fag.

  • Skolebaseret kursus/workshop om CAS-værktøjer i biologi, bioteknologi og kemi.
  Beskrivelse og kontaktinformation findes på "Kurser 2023-2024": 20232024.htm

  Niels Bohr Instituttets temadag på KU (for gymnasielærere)

  D. 17. november 2023 kl. 9-16 afholder KU kursusdagen.
  https://nbi.ku.dk/moed-os/gymnasielaerere_og_folkeskolelaerere/temadag2023/
  Temadagen koster 200 kr. inkl. forplejning.
  Tilmeldingsfristen er 10. november 2023.


  NB: Temadagen afholdes i det Bio- og Naturvidenskabelige Fakultets Festauditorium, Bülowsvej 17, !870 Fredriksberg (i den tidligere landbohøjskole)!
  Emnerne er: verdensledende kvanteforskning på NBI, isborekerner og klimamodeller, SOP & SRP med fysik, kvantesikret fibernet, biokompleksitet, kosmiske eksplosioner.

  Fusionsenergi på DTU (kursus for gymnasielærere)

  D. 11.-13. oktober 2023 afholder DTU et kursus om fusionsenergi for gymnasielærere.
  https://www.fusionsenergi.dk/for-gymnasielaerere/efteraarscamp
  Kurset er gratis mht. deltagelse, kost og logi!
  Tilmeldingsfristen er 15. september 2023. Men skynd dig - der er kun 15 pladser.
  Over tre dage bliver du som fysiklærer opdateret inden for den nyeste forskning på området sammen med kollegaer fra andre gymnasiale uddannelser i Danmark. I løbet af campen kan du opleve alt fra foredrag med fusionsforskere til eksperimentelle laboratorieøvelser og workshops om, hvordan du gør fusionsenergi til en levende del af din undervisning. Derudover bliver du klædt på til at vejlede de elever, der skriver SRP eller SOP-projekt om fusionsenergi og laver øvelsen på DTU Fysiks tokamak NORTH.

  NB: En camp for gymnasieelever om fusionsenergi blev afholdt i sommeren 2023
  https://www.fusionsenergi.dk/for-gymnasieelever/sommer-camp


  Drughunter dysten 2024

  Hjemmeside: drughunter.dk

  Invitation: https://www.lundbeck.com/drughunters/Invitation


  Artikel om CT fra MONA

  "Computational thinking i matematik, naturfag og samfundsfag - hvorfor, hvad og hvordan?"
  af Line Have Musaues, Jonas Ørbæk Hansen og Keld Nielsen.
  27 sider, 6.1 MB, PDF.

  Gratis abonnement på MONA for gymnasielærere på
  DASG-institutioner


  Tidsskriftet MONA – Matematik- og Naturfagsdidaktik formidler ny viden om undervisning inden for det naturvidenskabelige område.
  DASG er MONA-partner, og derfor kan gymnasielærere ansatte på gymnasier der deltager i DASG,
  gratis tilmelde sig abonnement på MONA.
  Brug formularen http://app.portoservice.dk/mona/kampagne
  (vælg "Medarbejder i MONA-partnerinstititution").
  Man skal have tilmeldt sig mindst 14 dage før udgivelsesdato for at få det pågældende nummer.
  Du skal være opmærksom på at du skal bruge dit arbejdssteds adresse som leveringsadresse.
  Læs mere om tidsskriftet MONA på: https://www.ind.ku.dk/mona

  ÅBEN VIRKSOMHED (DA): undervisningsmateriale og besøg

  Dansk Arbejdsgiverforening arbejder med projekt ÅBEN VIRKSOMHED.
  Der er pt. udarbejdet et undervisningsmateriale til matematik i gymnasiet om bæredygtigt byggeri.
  Der er 29 virksomheder over hele landet, som man kan besøge med en klasse i forbindelse med forløbet om bæredygtigt byggeri.

  Der kommer senere forløb til andre naturvidenskabelige fag i gymnasiet:
  fysik, kemi, biologi, naturgeografi.

  Der findes pt. mange forløb til folkeskolen.

  Se undervisningsmaterialer og besøgssteder: aabenvirksomhed.dk