Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • Udviklingsprojekter 2017/2018

  I skoleåret 2017/2018 udbyder DASG fire landsdækkende udviklingsprojekter:
 • Matematik – differentialligninger fra andre fag
 • Innovation i naturvidenskab – i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Computerstøttet matematikundervisning – i samarbejde med Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) ved Københavns Universitet

  Desuden udbyder DASG fire skolebaserede udviklingsprojekter:
 • Fagsamarbejde mellem Biologi/Bioteknologi og Matematik - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
 • Fagsamarbejde mellem Samfundsfag og Matematik – i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
 • Skolebaseret Udviklingsforløb i Naturfag (SUN) - i samarbejde med forskere fra Professionshøjskolen VIA, Aalborg Universitet og Københavns Universitet
 • Det ny Teknologifag – i samarbejde med Institut for Læring og Filosofi, AAU, og Aalborg, Aarhus, Holstebro og Vejle Tekniske Gymnasium

  DASG har indbudt en række gymnasier til at deltage i disse skolebaserede udviklingsprojekter. Projekterne er ikke åbne for yderligere tilmelding.
  Læs mere om projekterne: DASG-2017-2018.pdf

  Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium.
  Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under "Kurser eksterne", "DASG") og skal ske inden 28. april 2017. Tilmeldingen er bindende for skolen.
 • Overgang til sikker forbindelse (https eller SSL):

  Medio september 2016 er websitet science-gym.dk overgået til at anvende tvungen https, når websitet tilgås. Gælder også dasg.dk, ak-nat.dk og matnatverdensklasse.dk.
  Nu med et Comodo SSL-certifikat.
  Se certifikatet i Chrome med Ctrl_Shift_I, vælg "Security"-faneblad, vælg "View certificat".

  Ældre websites flyttet december 2015:

  2 websites fra tidligere naturvidenskabelige projekter er overført, så de ligger her under science-gym.dk.

  "Aktion Naturvidenskab":

  ak-nat.dk viderestiller til
  science-gym.dk/oldweb/ak-nat/

  "Matematik og Naturfag i Verdensklasse":

  matnatverdensklasse.dk viderestiller til
  science-gym.dk/oldweb/matnat/
  DASG-projekter på CMU:

  34 lærere har i skoleåret 2015/16 gennemført projekter med computerstøttet matematik i samarbejde mellem DASG og Center for Computerbaseret Undervisning (CMU) ved KU.
  Læs nærmere på: cmu.htm
  En erfaringsopsamling – brug af it i matematikundervisningen på stx og hf:

  Rapport fra juni 2015.
  DASG & Matematiklærerforeningen.
  Læs rapporten PDF (16 sider)
  Bestil et foredrag med en meteoritekspert!

  Selskabet for naturlærens Udbredelse (SNU) tilbyder Henning Haack som foredragsholder.

  Læs brevet: Meteoritekspert.pdf
  Fysiklærerdag på DTU Nanotek

  Torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 9.45-20 inviterer DTU Nanotek til fysiklærerdag om kvantefysik.
  Ved tilmeldingen betales 150 kr.
  Se invitationen og programmet:
  DTU-Nanoteket-fysiklaererdag2017.pdf
  (1 side)
  MA-BI/BT undervisningsforløb:

  25 eksempler på fagligt samarbejde mellem biologi og matematik.

  Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) udbød i skoleårene 2015/16 og 2016/17x i samarbejde med DASG et skolebaseret kompetenceudviklingsforløb "Biologi og matematik i studieretningsforløbet" med det formål at styrke elevernes kompetencer i både biologi/bioteknologi og matematik gennem et fagligt samarbejde mellem disse fag.

  I skoleåret 2016/17 deltog 68 lærere fra 20 gymnasier i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland. På hvert gymnasium blev der etableret udviklingsteams, og hvert team bestod af mindst en biologilærer og en matematiklærer med LSUL som sparringspartner. Udviklingsteamets opgave var at udvikle og implementere forløb på tværs af biologi og matematik.

  Undervejs mødtes alle deltagere i kompetence-udviklingsforløbet til fire workshops med fagfaglige og fagdidaktiske oplæg, ide- og erfaringsudveksling og debat om fagsamspil. De udviklede undervisningsforløb blev præsenteret ved en postersession under den afsluttende workshop på Syddansk Universitet den 2. maj 2017. Posterne kan forhåbentlig tjene som inspiration og medvirke til at sprede og videreudvikle de mange gode ideer til at styrke samspillet mellem biologi og matematik.

  Læs nærmere under menupunktet:
  MA-BI/BT-samarbejde