Computerbaseret matematikundervisning, 2015-2016, CMU på KU

Tilbage til CAS-IT-oversigten


Omtale af og evaluering af kurset


Omtale: Computerstoettet_matematikundervisning.pdf (1 side)

Evaluering: Mat-It_Evaluering_2015-16.pdf (7 sider)

Materialer fra kurset


På CMU's hjemmeside findes 7 afsluttede overordnede projekter i DASG-regi.
I alt deltog 34 lærere, som lavede individuelle projekter under paraplyen af de 7 projekter.
Så det samlede antal projekter er stort.

Omtale, pædagogisk sigte og filer til download:
cmu.math.ku.dk/projekter/dasg/