Kurser 2009-2010

Tilbage til kursus-oversigten


Moodle-JiTT

Kursus på Sct. Knuds Gymnasium i Odense d. 20. oktober 2009.
Program: moodle20102009.pdf

Statistik

Kursus i "Nye veje til statistik og sandsynlighedsregning" d. 4. september 20009 i Odense.
Program: stat04092009.pdf

Nanoteknologi
Kursus hos Haldor Topsøe onsdag d. 9. september 2009 kl. 10-16.
Program: topsoe09092009.pdf

Jordobservationer – nedtagning af satellitbilleder

Hermed programmet for den næste (og sidste) kursusdag i Jordobservationer:

Kurset afholdes TORSDAG DEN 29. oktober 2009 kl 11.-16.30
Sted: Sorø Akademi

Program:
- Velkomst
- Videndeling af undervisningsmaterialer - afprøvning af forløb/øvelser
- Rundvisning på det nye Sciencecenter - Evaluering