Kurser 2012-2013

Tilbage til kursus-oversigten


Matematik, IT og fagdidaktik

Østkurset: d. 31. januar - 1. februar 2013 på Liselund i Slagelse.
Program: it-i-mat-31-01-2013-oest.pdf

Vestkurset: d. 28. februar - 1. marts 2013 på Brogården i Middelfart.
Program: it-i-mat-28-02-2013-vest.pdfKursus d. 31. oktober - 2. november 2012 på Brogården i Middelfart.
Program: it-i-mat-31-10_02-11-2012-vest.pdf

Kursus d. 19. - 21. november 2012 på Liselund i Slagelse.
Program: it-i-mat-19_21-11-2012-oest.pdf

Moodle (skolebaseret kursus)

DASG tilbyder skolebaseret undervisning i Moodle.

Beskrivelser findes i 3 filer:
moodle_nyhedsbrev_oktober_2012.pdf
moodle_for_matematik_og_naturvidenskabelige_fag.pdf
moodle_for_samfundsvidenskabelige_fag_og_humaniora.pdf

Haldor Topsøe

Nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe.
Fra nano til mega.
Tirsdag d. 2. oktober 2012.
Program: nano-mega-topsoe -02-10-2012.pdf

Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Fokus på bio- og solenergi.
- et kursus udviklet i samarbejde mellem RUC/PRIMAS og DASG.

Mandag d. 8. - onsdag d. 10. oktober 2012.
Program: groen-teknologi-08_10-10-2012.pdf

Fokus på bølge- og vindenergi.
- et kursus udviklet i samarbejde mellem RUC/PRIMAS og DASG.
Mandag d. 29. - onsdag d. 31. oktober 2012.
Program: groen-teknologi-29_31-10-2012.pdf

Bioteknologi KU

Bioteknologikursus på fakulteterne SCIENCE, FARMA og LIFE på Københavns Universitet:

Et efteruddannelseskursus for gymnasielærere, der skal undervise i bioteknologi.
På SCIENCE arbejdes med oprensning og karakterisering af enzymet alkalisk fosfatase.
På FARMA introduceres til strukturanalyser af alpha-helix og beta-sheets, receptorer og enzymer samt krystallisation.
På LIFE kigges på den hele organisme (her planter), som er blevet transformeret, eller som har fået induceret mutationer, som ændrer plantens egenskaber.

www.plbio.life.ku.dk/Formidling/Gymnasielaererkursus.aspx

Bioteknologi DTU

Kurset på DTU for bioteknologilærere.

Computerbaserede metoder spiller allerede nu en afgørende rolle indenfor mikrobiologien, bioteknologien og lægemiddelforskningen. Store internationale sekvens- og strukturdatabaser indeholder information som i mange tilfælde helt kan erstatte eksperimentelt arbejde, og i andre tilfælde bruges til at få langt mere ud af de eksperimentelle ressourcer. Kursets mål er at således give en introduktion til en række nye metoder til molekylær struktur- og sekvensanalyse. Kurset er et praktisk orienteret kursus, med fokus på anvendelse af metoderne. En stor del af undervisningen består af computerøvelser, hvor metoderne læres gennem praktisk brug.

wiki.bio.dtu.dk/teaching/index.php/Kususforl%C3%B8b_i_Bioinformatik_August_2012

Det virtuelle laboratorium (Biotech Academy):
www.biotechacademy.dk/vlab.aspx

Immunologisk bioinformatik (Biotech Academy): www.biotechacademy.dk/undervisningsprojekter/Bioinfo.aspx