Undervisningsforløb fra samarbejde matematik-samfundsfagInstitut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet har i skoleåret 2017/18 i samarbejde med DASG gennemført et skolebaseret kompetenceudviklingsforløb med det formål at styrke elevernes kompetencer i både samfundsfag og matematik gennem udvikling af det faglige samarbejde mellem disse fag i studieretninger med samfundsfag A.

I projektet deltog otte par af lærere fra tilsammen fem gymnasier, og det var et krav til lærerne, at de skulle udvikle og gennemføre mindst ét undervisningsforløb pr. semester, som inddrog begge fag.

Undervejs mødtes alle deltagerne til fire workshops med faglige og fagdidaktiske oplæg, ide- og erfarings-udveksling samt debat om fagsamspil.
De udviklede undervisningsforløb blev præsenteret ved en postersession under den afsluttende workshop på Syddansk Universitet den 4. maj 2018.
Posterne kan forhåbentlig tjene som inspiration og medvirke til at sprede og videreudvikle de mange gode ideer til at styrke samspillet mellem samfundsfag og matematik.


Sammenfattende evaluering af projektet:
2018-05-09_Sammenfatning_evaluering_mat-samf.pdf

Introduktion til de 8 posters:
Introduktion_til_posters.pdf

  1. Frank Wonsild og Hanne Tauensig Nielsen: Exit-poll - kommunalvalget 2017
  2. Henrik Kruse og Trine Willumsen: Social ulighed i sundhed
  3. Ole Frehr og Lene Nibuhr Andersen: Hvilke variable har betydning for holdningen til de velfærdsøkonomiske prioriteringer
  4. Jørgen Lassen og Rasmus H. Erichsen: Ulighed i Danmark
  5. Thomas Rasmussen og Henrik Søgaard Hansen: Indekstal i samfundet
  6. Lars Hartvig Andersen og Mikkel Kjeldsen: Økonomisk ulighed
  7. Jesper Hjarsbæk Rasmussen og Thomas Aarup Hansen: Medierne og datamanipulation
  8. Tine Thorup Lomholt og Jan Rotvig: Ligeløn for mænd og kvinder?