Orienteringsmøde

Tilbage til møde-oversigten


Fredag den 10. marts 2006

Danske Science Gymnasier afholder orienteringsmøde fredag den 10. marts 2006 på Odense Tekniske Gymnasium, Munkebjergvej 130, Odense.

Vi indbyder rektor og en kontaktperson fra hvert af de deltagende gymnasier til mødet.

Tilmelding med angivelse af navne og skole bedes sendt pr. e-mail til rektor Carl P. Knudsen inden den 1. marts.


Program

12.30 - 13.00 Ankomst og registrering. Kaffe, sandwich mm.
13.00 - 13.15 Velkomst og indledning.
Carl P. Knudsen, Helsingør Gymnasium.
Velkomst Carl P Knudsen.ppt (6 sider, 62 kB)
13.15 - 13.30 Science Gymnasier.
Mads Peter Villadsen, Rosborg Gymnasium
Danske Science gymnasier Mads Peter Villadsen.ppt (8 sider, 1.28 MB)
13.30 - 13.45 Science Team Kalundborg.
Lisbeth Randers, Kalundborg Gymnasium
Science Team Kalundborg Lisbeth Randers.ppt (10 sider, 1.73 MB)
13.45 - 14.00 DNA-portalen.
Jakob Schiødt, Helsingør Gymnasium.
14.00 - 14.15 Danske Science Gymnasier.
Carl P. Knudsen, Helsingør Gymnasium.
Projektbeskrivelse Carl P Knudsen.ppt (10 sider, 50 kB)
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.45 5 pilotprojekter:
Naturvidenskab for alle.
Signe Kvist Mengel, Virum Gymnasium.
Naturvidenskab for alle Signe Kvist Mengel.ppt (9 sider, 51 kB)

Nanoteknologi.
Erik Pawlik, Rysensteen Gymnasium.
Nanoteknologi Erik Pawlik.ppt (14 sider, 336 kB)

Jordobservation.
Birgit Justesen, Nærum Gymnasium.
Jordobservationer Birgit Justesen.ppt (7 sider, 97 kB)

Dataopsamling og databehandling.Per Brønserud, Sct. Knuds Gymnasium.

Matematik med CAS.
Anne Winther Petersen, Himmelev Gymnasium.
CAS Anne Winther Petersen.ppt (26 sider, 40 kB)
15.45 - 16.00 Afsluttende bemærkninger