Startmødet for ”Naturvidenskab for alle”, DASG


Tilbage til møde-oversigten


Sct. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M
Mandag den 22. maj 2006 kl. 10.00-16.00Foreløbigt program

Kl. 10.00-10.30 Ankomst. Kaffe, te og rundstykker.

Kl. 10.30-10.45 Præsentation af deltagerne

Kl. 10.45-11.30 Præsentation af DASG projektet og rammerne for "Naturvidenskab for alle"

Kl. 11.30-12.30 Diskussion i grupper af erfaringer med allerede gennemførte nv-forløb

Kl. 12.30-12.45 Opsamling i plenum

Kl. 12.45-13.15 Præsentation af materiale til et forløb om Brintsamfundet.

Kl. 13.15-14.00 Frokost

Kl. 14.00-14.15 Sammensætning af diskussionsgrupper ud fra foreløbige ønsker mht. projektforløb.

Kl. 14.15-15.15 Brainstorm i diskussionsgrupperne: f.eks. forløbets mål, faglige emner, tidsramme, eksperimenter. Endvidere ønsker til indkøb af eksperimentelt udstyr og emner til internatkurset. Kaffepause undervejs

Kl. 15.15-16.00 Opsamling, afklaring af skoleønsker, afsluttende diskussion og afrunding