Delprojekt 1:
Naturvidenskab for alle - fysik i 1.g
En dages møde/kursus på Birkerød Gymnasium og Hf, Søndervangen 56, 3460 Birkerød

Torsdag den 16. september

Program:
9.30 - 9.45: Ankomst og kaffe

9.45: Velkomst ved Niels Hartling

10.00 - 12.00: Naturvidenskabeligt Grundforløb. Udkast til bekendtgørelse. Oplæg ved Henry Nørgaard efterfulgt af diskussion.

12.00 - 12.45: Frokost

12.45: Bæredygtig udvikling.
Undervisningsmateriale ved Sussanne Blegaa, Niels Hartling og Henry Nørgaard. Kort oplæg ved Niels Hartling og Henry Nørgaard. Diskussion.
I bedes have læst materialet igennem. Materialet er som sagt stadig foreløbigt, men vil ideer i denne retning kunne bruges i den fremtidige undervisning på naturvidenskabeligt grundforløb, fysik eller almen studieforberedelse?

14.00 - 15.30: Skitser til forløb diskuteres i grupper og fremlægges dernæst i plenum.

Kollegerne bedes informere Rune Munk, Øregaard Gymnasium, da jeg mangler en mailadresse.
Eventuelle ændringer til nedenstående deltagerliste bedes meddelt snarest til mig ( ).Foreløbig deltagerliste:

Marianne Bjerregaard, Roskilde Katedralskole
Søren Blanke, Sankt Annæ Gymnasium
Hanne Bærentzen, Johannesskolen
Finn Elvekjær, Øregaard Gymnasium
Lise O. Gade, Sankt Annæ Gymnasium
Claus Glunk, Helsingør Gymnasium
Niels Hartling, Birkerød Gymnasium
Ole Henriksen, Helsingør Gymnasium
Kurt Jakobsen, Frederiksborg Gymnasium
Benny Jørgensen, Sankt Annæ Gymnasium
Børge Jørgensen, Helsingør Gymnasium
Jens Ulrik Lefmann, Birkerød Gymnasium
Torben Lenskjær, Rysensteen Gymnasium
Hanne Kronborg, Øregaard Gymnasium
Nils Kruse, Rysensteen Gymnasium
Signe Kvist Mengel, Virum Gymnasium
Rune Munk, Øregaard Gymnasium
Anders Møgelvang, Øregaard Gymnasium
Klaus Nielsen, Vester Borgerdyd Gymnasium
Henry Nørgaard, Nørre Gymnasium/Undervisningsministeriet
Stanny Pedersen, Johannesskolen
Randi Poulsen, Vestre Borgerdyd Gymnasium
Henrik Thuesen, Ishøj Amtsgymnasium
Nils Trautner, Roskilde Katedralskole
Niels Erik Wegge, Birkerød Gymnasium
Jørgen Wind Willassen, Vestre Borgerdyd Gymnasium
Morten Wraa, Roskilde Katedralskole
Hanne Østergaard, Ishøj AmtsgymnasiumNaturvidenskab for alle

Projektet "naturvidenskab for alle" er bl.a. inspireret af det engelske Nuffield projekt "Science for Public Understanding". Målet her er bl.a.
- at kunne forstå betydningen af naturvidenskab og teknologi for hverdagen
- at kunne læse og forstå væsentlige punkter af den måde, naturvidenskab behandles i medierne
- at kunne reflektere kritisk på information
- at kunne tage personlige beslutninger omkring emner, som involverer naturvidenskab
- at kunne deltage i diskussioner omkring emner med naturvidenskabeligt indhold

I Andrew Hunt og Robin Millars bog a samme navn: "As Science for public Understanding" er disse ideer udmøntet. Vidt forskellige emner med et naturvidenskabeligt indhold tages op og diskuteres. Det er bemærkelsesværdigt, at man når langt, uden at der anvendes matematiske modeller ud over grafer og helt simple udregninger.

Næste år skal vi alle i gang, idet disse tanker i høj grad kan være inspiration for den introduktion til naturvidenskab, som eleverne skal møde i fremtiden, "naturvidenskabeligt grundforløb".

Projektet "naturvidenskab for alle" giver en mulighed for at "øve os" i en 1.g klasse i fysik.

Sussannne Blegaa, Henry Nørgaard og jeg har udformet et foreløbigt undervisningsmateriale "Bæredygtig udvikling", som er delvist netbaseret og som giver muligheder både for eksperimentelt arbejde (et område, man savner i det engelske materiale) og ekskursioner i Københavnsområdet. Vi har bl.a. valgt området "bæredygtig udvikling", fordi Danmark faktisk forpligtet sig til at inddrage området i den fremtidige undervisning, og som mange sikkert har set, indgår det i udkastet til fagbeskrivelsen i fysik.
Da det er beregnet til en fysikklasse, er det ikke "formelfrit" - og erfaringerne fra min 1.g sidste år, hvor jeg prøvede materialet sidste år, viste, at det ikke gav problemer. Men når det er sagt, så skal det tilføjes, at materialet som sagt er foreløbigt. Materialet kan frit hentes her på websitet under menuen "Uv-materialer".

Men der er mange andre muligheder for et forløb indenfor området "naturvidenskab for alle". Inden for det engelske projekt kan af emner med særligt fysikindhold nævnes "energiforsyning", "risiko ved radioaktivitet", "solsystemet" og kosmologi.

Af andre ideer til et forløb kan flere af hæfterne fra serien "Fysik i perspektiv" nævnes.

Endelig skal det fremhæves, at matematik og naturfag i verdensklasse gennem tipsmidlerne har fået en pose penge til udvikling af undervisningsmateriale, som kan bruges til glæde for alle. Så hvis I ligger inde med ideer eller forløb, som vil kunne viderebearbejdes og bredes ud. Så vil der være penge til en videreudvikling og en rimelig honorering. Hold jer ikke tilbage!