Kære matematikkolleger.
4.september 2001


I er i dette skoleår tilmeldt projektet "Matematik og naturvidenskab i Verdensklasse" på indsatsområde B: Overgang fra folkeskole til gymnasium. Vi vil gerne med dette brev indbyde jer til et første møde om matematikdelen af projektet

d. 18. september kl. 14.00 - 17.00
på Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74, 1704 Kbh. V.

Mødet er tænkt som en indledning til og igangsætter af det kommende arbejde, og indholdet i mødet vil være:

Vi forventer, at alle lærere, der er knyttet til denne del af projektet, deltager i mødet. For en ordens skyld vil vi gerne have, at I tilmelder jer til Anne.Winther.Petersen@skolekom.dk eller Anne.Nyholm@skolekom.dk senest torsdag 13. september kl. 12.00

Vi kan samtidig oplyse, at der er planlagt et opfølgende møde d. 9. oktober kl. 12.00 - 17.00, hvor der skal arbejdes videre med ideerne fra det første møde.

Vi har vedlagt en artikel af H.C. Thomsen og Lisser Rye Ejersbo, der forhåbentlig kan tjene til inspiration til mødet.

På gensyn!


Mange hilsner


Anne Nyholm og Anne Winther Petersen