Projekt C - Matematik og natur/teknik i 5. og 6. klasse


Kære projektdeltagere:

Der afvikles som tidligere aftalt opstartskursus for årets projekt

mandag 1. september 2003 kl. 10.00 - 15.00

Pædagogisk Center, Frederiksberg
Lollandsvej 40, 2000 Frederiksberg
tlf. 3821 1200


Program for dagen er:

10.00 Velkommen, opsamling på indgåede aftaler og orientering om det sidste år i projektet
Anne Nyholm
10.15 Introduktion til projektarbejde og -arbejdsformen
Lisser Rye Ejersbo
11.45 Frokost
12.15 Ideer til projektarbejder
Ole Goldbech og Michael Wahl Andersen
13.45 Øvelser og planlægning
Lisser Rye Ejersbo, Ole Goldbech og Michael Wahl Andersen
14.45 Opsamling på dagens arbejde
Anne Nyholm

Venlig hilsen og på gensyn

Anne Nyholm