Kursus om Derive og FPro
på Kursuscenter Røsnæs

Kursusinstruktører er
Ole Bakander, Lasse Storr-Hansen,
Nils Fruensgaard og Poul Jungersen.

Kursusledere (praktiske) er Erik Pawlik og Anne Winther Petersen.

Foreløbigt program:


Søndag, d. 17.9.2000

12.00 - 12.30: Ankomst
12.30 - 13.30: Frokost
13.30 - 13.45: Velkomst
13.45 - 14.45:


Oplæg om brug af symbolhåndterende værktøjer i den daglige matematikundervisning. Nogle overvejelser om begrebsindlæring, elementære færdigheder og CAS-opgaver illustreret med konkrete eksempler. En kort indføring i Derive 5.
14.45 - 16.45:Workshop 1
a. En introduktion til Derive.
b. Løsning af opgaver med Derive.
c. Udarbejdelse af dokument.
16.45 - 17.45:

Demonstration af faciliteter i Derive : Integral- og differentialregning, fysikeksempler, differentialligninger, programmering af formler, 3D-animationer.
18.00 - 19.00: Middag
19.30 - 21.30:


Workshop 2
a. CAS opgaver med Derive.
b. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til Derive.


Mandag, d. 18.9.2000

09.00 - 10.00:Intro til FPro
FPro som regneark og grafprogram: Simpel databearbejdning og analyse /OB
FPro til dataopsamlimg: FPro og serielle apparater /LS. FPro og CBL+CBR /LS
Lidt mere avanceret databearbejdning og analyse /OB
10.00 - 12.00: Workshop: Dataopsamling og -analyse
12.30 - 13.30: Frokost
13.30 - 14.30: Workshop: Dataopsamling og -analyse
14.30 - 15.30:

FPro til simulering: Løsning af differentialligninger, Modelbygning /OB
FPro til visualisering: eks: Grafvrider, Animation, Bølger, Felttegning mv /LS+OB
15.30 - 17.30: Workshop: Simulering og Visualisering
18.00 - 19.00: Middag
19.30 - 20.00: Avanceret dataanalyse: Dataopsamling og simulering /LS+OB
20.00 - 21.30: Workshop: Dataopsamling og simulering


Tirsdag, d. 19.9.2000

09.00 - 11.00:

Diskussion af forsknings- og udviklingsprojekter. Det kan være emner som:
- Hvordan integreres dataopsamling, databehandling og styring med brug af computer i det eksperimentelle arbejde?
- Hvordan kan muligheden for bærbar dataopsamling med brug af CBL og lignende understøtte en undersøgende og eksperimenterende undervisningsform?
- Hvilke barrierer - og løsninger - møder man ved udstrakt brug af IKT?
- Hvordan påvirket det elevernes arbejdsmetode, at de bruger FPRO dagligt?

- Hvordan kan arbejdet med DERIVE støtte elevernes begrebstilegnelse?
- Hvordan er forbindelsen mellem elevernes arbejde med standardrutiner og deres tilegnelse af matematiske begreber?
- Hvilken rolle kan anvendelsen af DERIVE spille i arbejdet med matematiske modeller og modellering?

- Hvilken rolle har inddragelse af IKT for undervisningen og for samspillet mellem lærer og elev?
11.00 - 12.00: Opsamling, Diskussion, Evaluering
12.30:

Frokost.
Herefter afgang.