Kursus om Derive og FPro
på Magleås Kursuscenter

Kursusinstruktører er
Ole Bakander, Lasse Storr-Hansen,
Bjørn Felsager og Poul Jungersen.

Kursusledere (praktiske) er Erik Pawlik og Anne Winther Petersen.

Foreløbigt program:

Søndag, d. 30/9-2001
17.30 - 18.00: Ankomst
18.00 - 19.00: Middag
19.00 - 19.15: Velskomst
19.15 - 20.15: Introduktion og oplæg1 til Derive
20.15 - 21.30: Workshop1 Derive


Mandag, d. 1/10-2001
09.00 - 10.00: Workshop1 Derive fortsat
10.00 - 11.15: Oplæg2 til Derive
11.15 - 12.30: Workshop 2 Derive
12.30 - 13.30: Frokost
14.00 - 15.00: Workshop2 Derive fortsat
15.15 - 16.15: Introduktion til FPro
FPro som regneark og grafprogram: Simpel databearbejdning og analyse /OB
FPro til dataopsamlimg: FPro og serielle apparater /LS. FPro og CBL+CBR /LS
Lidt mere avanceret databearbejdning og analyse /OB
16.15 - 18.00: Workshop: Dataopsamling og -analyse
18.00 - 19.00: Middag
19.30 - 20.30: Workshop: Dataopsamling og -analyse
20.30 - 21.30: FPro til simulering: Løsning af differentialligninger, Modelbygning /OB
FPro til visualisering: eks: Grafvrider, Animation, Bølger, Felttegning mv /LS+OB


Tirsdag d. 2/10-2001
09.00 - 11.00: Workshop: Simulering og Visualisering
11.00 - 11.30: Avanceret dataanalyse: Dataopsamling og simulering /LS+OB
11.30 - 12.30: Workshop: Dataopsamling og simulering
12.30 - 13.30: Frokost
14.00 - 15.00: Workshop: Dataopsamling og simulering fortsat
15.00 - 17.00: Diskussion af forsknings- og udviklingsprojekter. Det kan være emner som:
- Hvordan integreres dataopsamling, databehandling og styring med brug af computer i det eksperimentelle arbejde?
- Hvordan kan muligheden for bærbar dataopsamling med brug af CBL og lignende understøtte en undersøgende og eksperimenterende undervisningsform?
- Hvilke barrierer - og løsninger - møder man ved udstrakt brug af IKT?
- Hvordan påvirket det elevernes arbejdsmetode, at de bruger FPRO dagligt?

- Hvordan kan arbejdet med DERIVE støtte elevernes begrebstilegnelse?
- Hvordan er forbindelsen mellem elevernes arbejde med standardrutiner og deres tilegnelse af matematiske begreber?
- Hvilken rolle kan anvendelsen af DERIVE spille i arbejdet med matematiske modeller og modellering?

- Hvilken rolle har inddragelse af IKT for undervisningen og for samspillet mellem lærer og elev?
17.00 - 18.00: Opsamling, Diskussion, Evaluering
18.00: Sandwich. Herefter afrejse.