Indsatsområde A: højt niveau i matematik og fysik/kemi

Kursus på Magleås Kursuscenter

Kursusinstruktører er
Ole Bakander, Lasse Storr-Hansen, Christian Tune
Bjørn Felsager og Poul Jungersen.

Kursusledere (praktiske) er Erik Pawlik og Anne Winther Petersen.

Foreløbigt program:

Mandag d. 23/9-2002
10.00 - 10.30: Indkvartering og formiddagskaffe.
10.30 - 10.45: Velkomst og praktiske oplysninger.
10.45 - 12.15: Introduktion og oplæg 1 til DERIVE. Christian Thune.
12.30 - 14.00: Frokost.
14.00 - 16.00: Workshop om DERIVE.
16.00 - 18.00: Erfaringer med brug af CAS i undervisningen. Herefter workshop. Poul Jungersen.
(Undervejs er der indlagt en kaffepause).
18.00 - 19.30: Middag.
19.30 - 21.00: Generel diskussion af de gensidige forventninger i projektet. Herunder en drøftelse af forsknings og udviklingsprojekter. Det kan være emner som:

Hvordan integreres dataopsamling, databehandling og styring med brug af computer i det eksperimentelle arbejde?
Hvordan kan muligheden for bærbar dataopsamling med brug af CBL og lignende understøtte en undersøgende og eksperimenterende undervisningsform?
Hvilke barrierer - og løsninger - møder man ved udstrakt brug af IKT?
Hvordan påvirket det elevernes arbejdsmetode, at de bruger FPRO dagligt?

Hvordan kan arbejdet med DERIVE støtte elevernes begrebstilegnelse?
Hvordan er forbindelsen mellem elevernes arbejde med standardrutiner og deres tilegnelse af matematiske begreber?
Hvilken rolle kan anvendelsen af DERIVE spille i arbejdet med matematiske modeller og modellering?

Hvilken rolle har inddragelse af IKT for undervisningen og for samspillet mellem lærer og elev?
21.00-?: Aftenhygge


Tirsdag, d. 24/9-2002
09.00 - 10.15: Introduktion til FPro.
FPro som regneark og grafprogram: Simpel databearbejdning og analyse. Ole Bakander.
FPro til dataopsamlimg: FPro og serielle apparater. Lasse Storr-Hansen.
FPro og CBL. Lasse Storr-Hansen.
Ti83 og CBL/CBR. Overførsel af data fra Ti83 til PC. Ole Bakander.
10.15 - 10.30: Kaffe
10.30 - 12.30: Workshop: Dataopsamling og analyse.
12.30 - 14.00: Frokost
14.00 - 14.15: Dataopsamling med ADDA og CBL. Ole Bakander
14.15 - 15.00: Workshop fortsat
15.00 - 15.15: Kaffe.
15.15 - 16.15: FPro til simulering: Løsning af differentialligninger. Modelbygning. Ole Bakander.
FPro til visualisering: eks: Grafvrider, animation, bølger, felttegning mv Lasse Storr-Hansen og Ole Bakander.
16.15 - 18.00: Workshop. Simulering og visualisering.
18.00 - 19.30: Middag.
19.30 - 20.00: Avanceret dataanalyse: Dataopsamling og simulering.
Lasse Storr-Hansen og Ole Bakander.
20.00 - 21.00: Workshop. Dataopsamling og simulering.
21.00-?: Aftenhygge


Onsdag d. 25/9-2002
09.00 - 10.00: Workshop: Opgaverne færdiggøres og præsenteres.
10.00 - 10.15: Kaffe.
10.15 - 12.15: Erfaringer med CAS i undervisningen. Herefter workshop.
Bjørn Felsager.
12.15 - 12.30: Afslutning og evaluering.
12.30 - 13.30: Frokost. Herefter afrejse.