Plan for kursus og supervision


Deltagere:
Holdet består af både matematik og natur/teknik-lærerne fra de deltagende klasser 12 personer fra de 4 deltagende skoler.

Undervisere:
Matematik: Lisser Rye Ejersbo & Michael Wahl Andersen (DPU)
Natur/teknik: Ole Goldbeck (DPU/ KDAS)
Robo-lab: Helene Sørensen & Søren Cruys-Bagger (DPU)
Projektledere: Søren Thorborg (U&U-forvaltn, Kbh.Komm.) og Anne Nyholm (Frederiksberg Komm.)


Indhold: Forløbets første år (ud af to) består af tre elementer:

Tidsforløb:

September:
26.9. kl. 14-17 Introduktion til projektet.
3 timers kursus med både matematik, natur/tekniklæreren og projektlederen.
Oktober/november:
3.10.00 Natur/teknik kl. 14-17
24.10.00 Matematik kl. 14-17
31.10.00 Matematik kl. 14-17
7.11.00 Natur/teknik kl. 14-17

November:
Underviserne besøger kursisterne og deltager i diskussion af planlægningen.
(2 x 4 timer x 4 skole) (Dette aftales direkte mellem deltagere og underviser)

December/januar:
Periode hvor lærerne afprøver nye tiltag, fører logbog og udveksler erfaringer på konferencen.

Februar:
Besøg af begge fags undervisere (hver for sig) på skolen (2 x 3 timer x 4 skoler)
samt vejledningsmøde (2 x 2 timer x 4 skoler) (Dette aftales direkte mellem deltagere og underviser)

Marts:
6.3.01 Matematik-kursus kl. 14-17
13.3.01 Natur/teknik-kusus kl. 14-17

Herefter arbejde med lokale læseplaner, som lægges på konferencen - også i forskellige kladdeformer.

27.3.01 Kl. 14-18.
4 timers afrundende kursus med både matematik og natur/teknikkursuslæreren.
Diskussion af de frembragte lokale læseplaner.
Evaluering af første del af projektet og kursusforløbet og planlægning af næste del.
Arbejdsfordeling i.f.m. offentliggørelse og videreformidling af indsatsområdets resultater og tiltag.

Undervisningssted:
Steder for de enkelte kurser er endnu ikke fastlagt. Det bliver sandsynligvis hhv.på DPU (tidl. DLH) og på Skolen på Islands Brygge

Forskning:
I det omfang der kan etableres forskning på indsatsområdet sker dette parallelt med kurset og evt. i dialog/gensidighed med kurset. Offentliggørelse af forskningsresultater afstemmes med kursets egen videreformidling.