Kursus for matematiklærere i projekt B - overgangen mellem 9. kl. og 1. G.

Som tidligere meddelt afvikles kurset

torsdag 21. august 2003 kl. 13.00 - 16.00

Pædagogisk Center - lokale 3
Lollandsvej 40
2000 Frederiksberg
tlf.: 38211200


Program for dagen:


13.00 Introduktion af projektet Matematik og naturfag i verdensklasse med særligt vægt på projekt B - overgangen mellem 9. klasse og 1. G
Anne Nyholm/H. C. Thomsen, (projektledere for projekt B - matematikdelen)
13.30 Matematik i folkeskolen og i gymnasiet - to forskellige fag?
Hans Jørgen Beck, Zahles Seminarium
14.15 Kaffe/te og kage
14.30 Spørgsmål og diskussion
15.15 Planlægning og indgåelse af aftaler - hvem går hjem og går hvad
16.00 Farvel og tak for i dag.

Det vil være en god ide at medbringe en kalender, så endelige aftaler kan indgås mellem partnerskolerne.


Venlig hilsen og på gensyn

H.C. Thomsen og Anne Nyholm