Kursus i Robolab


Invitation

Projektet ”Matematik og Naturfag i Verdensklasse” inviterer til en kursusdag med Robolab fra LEGO® for alle matematik- og fysiklærere i gymnasiet.

Formålet med kurset er at videregive erfaringer, ideer og udviklet materiale til Robolabforløb i gymnasiet, der både involverer matematik og fysik.

Kurset vil indeholde følgende elementer:
Kurset foregår torsdag den 12. maj kl. 9.00-14.00 på Virum Gymnasium, Fuglsangvej 66, 2830 Virum.

Deltagelse i kurset er gratis.

Tilmelding til kurset sker ved at sende en e-mail til og heri oplyse navn og ansættelsessted. Når tilmeldingen er registreret, sendes en bekræftelse. Antallet af deltagere er begrænset. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 3. maj 2005.

Kursusinstruktører er Christine Holm og Signe Kvist Mengel.

I forbindelse med kurset vil der blive oprettet en hjemmeside, hvor alt udleveret materiale under kurset bliver tilgængeligt.

For en introduktion til Robolabsystemet og undervisning med Robolab henvises til artiklen ”Første gang med Robolab” (www.matnatverdensklasse.dk/uv-mat/robolab.htm).

En nærmere beskrivelse af projektet Matematik og Naturfag i Verdensklasse findes på projektets hjemmeside www.matnatverdensklasse.dk
Robolab indgik som en del af projektet i perioden 2000-2004.