Links til InternettetAlment

Nanotek, Nano-Science Center, KU
www.nanotek.nu

'Fremtidens Naturfaglige Uddannelser', projektsekretariat på NBI
www.fremtidensnaturfagligeuddannelser.u-net.dk

Learning Lab Danmark
www.dpu.dk/site.asp?p=6665&fdbkatid=20&fdbid=1297&lang=dan&retur=1

OECD Programme for International Student Assessment (PISA)
www.pisa.oecd.org

MIT Media Lab
www.media.mit.edu

NORDLAB
www.nordlab.u-net.dk

Robolab, Mikro Værkstedet A/S
www.mikrov.dk/sw386.asp

Center for Naturfagenes Didaktik, Århus Universitet
www.nat.au.dk/CND/

LogBog fra Skolemedia
www.logbog.dk

KOM-projektet
Kompetencer og Matematiklæring (Mogens Niss, RUC)
mmf.ruc.dk/~thj/kom/

Nuffield: "Science for Public Understanding"-projekt
www.scpub.org

21.st Century Science
www.21stcenturyscience.orgCAS & Fagpakker

Fagpakkerne i matematik-fysik og matematik-kemi på gymnasiets matematiske linje
Beskrivelsen af 7. marts 2000 (kontorchef Torben Christoffersen, UVM)
us.uvm.dk/gymnasie//almen/projekter/matfagpakker.html

Supplerende undervisningsvejledning vedr. CAS-forsøg
44 sider vejledning og opgaveeksempler i PDF-format (fagkonsulent Bjørn Grøn, UVM)
us.uvm.dk/gymnasie//almen/projekter/casuvejled.html
Besøg & Elevaktiviteter

Besøg på Institut for matematiske fag ved Københavns Universitet
Generelt:
www.math.ku.dk/matematikstudiet/gymnasie/besoeg.shtml
I forbindelse med Verdenklasse:
www.math.ku.dk/~moller/adm/weltklasse.html

Ungdomslaboratoriet, H. C. Ørsted Instituttet, KU
Større laboratorieforsøg i fysik og kemi
www.ulab.ku.dk

Nano Camp / Future Week
Sommerskole for elever arrangeret af UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening).
Emnet er nanoteknologi.

www.nano.unf.dk   www.futureweek.dk

Biotech Camp
Sommerskole for elever arrangeret af UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening).
Emnet er bioteknologi.

www.biotech.unf.dkPresse-omtale:

Gymnasium i verdensklasse (Frederiksborg Amtsavis d. 6/11-2004)