Projektbeskrivelse, februar 2004Formålet med Matematik og naturfag i verdensklasse er
Projektets mission er at udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer.

Lærernes kompetenceudvikling er en integreret del af projektet og støttes gennem afholdelse af kurser, seminarer og konferencer.

Projektet etablerer netværk af skoler i Hovedstadsregionen, som er rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen. Universiteter, institutioner og virksomheder knyttes til netværket gennem aftaler omkring bestemte forsknings- og udviklings-projekter.

Matematik og naturfag i verdensklasse II

Projekt Matematik og naturfag i verdensklasse fortsætter i skoleårene 2004/05 og 2005/06 med fem delprojekter:
  1. Naturvidenskab for alle - fysik i 1.g
  2. Nanoteknologi i gymnasiet - fysik og kemi i 2.g
  3. Matematik med CAS - matematik i 3.g
  4. Naturvidenskab for alle, et tværfagligt projekt - biologi, fysik/kemi og geografi i 8. kl
  5. Overgangsprojekt - fra natur/teknik i 6. kl til biologi, fysik/kemi og geografi i 7. kl
Deltagere

I hvert af de tre førstnævnte delprojekter deltager ca. 10 gymnasier i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt. Der deltager 2-4 lærere fra hvert gymnasium dvs. ca. 25 lærere i hvert delprojekt.

I hvert af de to sidstnævnte delprojekter deltager 5-6 folkeskoler i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Der deltager 4-6 lærere fra hver folkeskole dvs. ca. 25 lærere i hvert delprojekt.Projektbeskrivelsen (10 sider)Oprindelige projektbeskrivelse, april 2000