1. Virksomhedsprojekt

I skoleåret 1999/2000 var der for alle klasser på Dronninglund Gymnasium afsat 3 perioder a 2 uger til skemaopbrud.
Alle klasser kunne bede om at få lagt nyt skema i disse perioder, således at der kunne undervises i projektarbejde med koncentrerede timesammenlægninger.

I 1.z gik matematik, fysik, kemi, biologi sammen og bad om 30 sammenhængende timer til et virksomhedsprojekt, som involverede fire virksomheder tæt på gymnasiet.

De fire virksomheder:

1) Kartoffelmelsfabrikken AKV
Kemi

2) Rapsolieraffinaderiet DanRaps
Biologi

3) Grovvareselskabet ØAG
Fysik

4) Rådgivende ingeniørfirma JPH
Matematik

Som matematiklærer kontaktede jeg JPH, og vi fandt ud af, at der i den faglige del skulle der arbejdes med regneark, som beskrev rentabiliteten af et kraftvarmeværk. Elevgruppen fik udleveret et autentisk Excel-ark fra forrige år, og de skulle via www finde nye olie og elpriser og afgifter og inkorporere dem i arket.

Lærer Kontakt til JPH

Tidsplan

Arbejdsformer

Samarbejde med jph