Publikationer
2006

Konferencen på Experimentarium d. 14. marts 2006
Søren Kirchheiner, Randersgade Skole
Gør viden en forskel - elevholdninger og elevargumenter?
Foredrag
Tekst

Børge Jørgensen, Helsingør Gymnasium
Differentialligninger før og nu


Claus Hviid Christensen, DTU
Brintpillen


Henrik Busch, DPU
Er naturfag relevant? Er naturvidenskab?


Karen Helmig, Helsingør Gymnasium
Naturvidenskabeligt grundforløb


Keld Nielsen, Steno Institutet, ÅU
Undervisning i naturfag i folkeskolen - hvad er det, der er bedre, når det er bedre?


Vibeke Foersom, Christianshavns Gymnasium
Moderne teknologi i undervisningen


Per H. Jensen, Vestre Borgerdyd Gymnasium
Differentialligninger før og nu


2004

Konferencen på Experimentarium d. 1. april 2004
Robin Millar, University of York, UK
Science for the 21st Century. Designing a school science
curriculum that meets the needs of citizens


Åse Hammer, Utterslev Skole
Elevaktiverende undervisningsformer i natur/teknik i 5. og 6. klasse


Jørgen Retsbo, Rysensteen Gymnasium, og
Hans Otto Eriksen, Den Classenske Legatskole
Overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet:
Oplevelser og perspektiver i samarbejdet mellem matematiklærere


Troels Stig Christensen, Skolen på Duevej
Robolab - undervisning der ruller


Peter Limkilde, Odsherreds Gymnasium
HOT (i matematik-fysik)


Jakob Schiødt, Helsingør Gymnasium
Samarbejde mellem virksomheder, videregående
uddannelsesinstitutioner og Helsingør Gymnasium


Morten From, Amager Fælled Skole
Hvorfor opfinde den dybe tallerken?


2003

Lisser Rye Ejersbo, Learning Lab Denmark
Logbøger og matematisk modellering


Carl P. Knudsen, Helsingør Gymnasium
Almendannelse og naturvidenskab


Dinna Balling, Ph.D-studerende ved DIG, Odense
"Hvad sker med undervisningen, når
teknologi indføres i bekendtgørelsen?"


PowerPoint-foredraget:
Noter + litteratur til foredraget:

2002

Michael Wahl Andersen, DPU &
Lisser Rye Ejersbo, CVU København
Storyline "Rejsen" og "Familiejournalen"

Christian Thune Jacobsen, Gl. Hellerup Gymnasium
ABC i Derive

Michael Wahl Andersen, DPU
Tal og algebra


Studierejse til MIT, Boston
Onsdag d. 20. - fredag d. 22. marts 2002
Projektgruppens rapport
Konferencen på Experimentarium
Mandag d. 4. marts 2002
Henry Nørgaard, Nørre Gymnasium
Naturvidenskab & almendannelse
NB: Foreløbigt materiale.


2001

Konferencen Fremtidens Gymnasiale Uddannelser
Odense d. 17. september 2001
Carl P. Knudsen, Helsingør Gymnasium
Projekt matematik og naturfag i verdensklasse

Iben Hansen, Rysensteens Gymnasium
Robolab

Christian Thune Jacobsen, Gl. Hellerup Gymnasium
Matematikkens moderne værktøjer


Højt niveau i gymnasiet på matematisk linje
Seminar på Experimentarium d. 10. marts 2001

Nils Fruensgaard, Dronninglund Gymnasium
Erfaringer med projektarbejdsformen fra Dronninglund Gymnasum (HTML-format)
Vivi Gammelgaard Nielsen, Århus Statsgymnasium
Projektarbejde
Problemformuleringen

Kemi på melleminiveau

Thorsten Erdmann, IPN, Kiel
Scientific Litteracy


Overgang fra folkeskolen til gymnasiet
Seminar på Experimentarium d. 24. marts 2001
Bent Egaa Kristensen, Birkerød Gymnasium
1.g. projekt i fysik og historie

Thomas Højgaard Jensen, IMFUFA, RUC
Om kompetencebeskrivelse af matematisk faglighed med
særlig opmærksomhed på overgangsproblemer


Matematik og natur/teknik i 5.-6. klasse
Seminar på Experimentarium d. 17. marts 2001
Trine Jarløv, konsulent for natur/teknik, Helsingør
Om at arbejde med lokale læseplaner for natur/teknik


Konference d. 22. januar 2001
Lektor Karsten Wegener, Allerød Gymnasium
Projektarbejde i matematikundervisningen

Morten Blomhøj, Roskilde Universitet
IT i undervisningen

Wynne Harlen, Visiting Professor, University of Bristol
The assessment of scientific literacy in the OECD/PISA project

Johan Schrøder, Radiometer A/S
Hvorfor gøre en særlig indsats for matematik og naturfag?


2000
Henrik Bang, Christianshavns Gymnasium
Om et bro projekt i Københavns Kommune

Jens Holbech & Poul V. Thomsen
Kognitiv Udvikling gennem Fysikundervisningen (KUF-projektet)


Matematik og natur/teknik i 5.-6. klasse
Seminar d. 11. marts 2000
Lisser Rye Ejersbo & Michael Wahl Andersen
Problemhåndtering

Mogens Lerbech
Problemfelter i natur/teknik

Leif Henriksen & Ejnar Hobolth
TAFAT - Træning Af Folkeskoleelevers Abstrakte Tænkeevne

Keld Nørgaard
Natur/teknik den elevaktive dimension
At undre sig, stille spørgsmål og eksperimentere ...


Overgang fra 9. klasse til gymnasiet
Seminar d. 4. marts 2000
Bjarne Thams
Eksperimentel undervisning i gymnasiet - med Robolab

Jens Holbech & Poul V. Thomsen
Bedre tænkning gennem fysikundervisning


Højt niveau i gymnasiet på matematisk linje
Seminar d. 5. februar 2000
Thomas Højgaard Jensen
Projektarbejde: Navigering i et skitseret mulighedsrum ifm.
en samtænkning af matematik- og fysikundervisningen

Jens Dolin
Projektorienteret arbejde set i et læringsteoretisk og
fysikfagligt perspektiv

Niels Fruensgaard
EDB-programmer i matematikundervisningen

Ole Bakander
Dataopsamlingssystemer - en oversigt