Seminar på Experimentarium

Lørdag d. 11. marts 2000 kl. 10 00 - 16 30

om indsatsområdet:

Matematik og natur/teknik i 5. og 6. klasseProgram

10.00 - 10.15 Ankomst
10.15 - 10.30 Indledning ved Søren Thorborg
10.30 - 10.55
Matematiske kompetencer på mellemtrinet. Fra "Back to basic" til problemhåndtering.
Michael Wahl og Lisser Rye Ejersbo, DLH
10.55 - 11.20

Ideer til matematikforløb i forsøgsprojektet.
Ella Jensen, konsulent i Rødovre Kommune
11.20 - 11.35 Pause
11.35 - 12.00
Matematikkens udvikling fra Blå betænkning til år 2000 - og fremtidens udfordringer.
- hvor ligger kvaliteterne, hvor ligger problemerne.
- hvor skal Folkeskolen forbedres og hvor gør den det ganske godt?
- hvordan kommer matematikken til at hænge sammen fra mellemtrinet til udskoling og gymnasium.
Hans Jørgen Beck, Zahles Seminarium
12.00 - 12.15 Opsamling
12.15 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.20

Progressionen i natur/teknik-forløbet.
Ole Goldbech
13.20 - 13.40


N&T og den elev-aktiverende dimension.
Undersøgelse - spørgsmål - eksperimenter.
Kjeld Nørgård, naturvejleder og pædagogisk konsulent i Ballerup Kommune
13.40 - 14.00

Problemfelter i natur/teknik. Brikker til forsøgsarbejde.
Mogens Lerbech, Roskilde Ungdomsskole
14.00 - 14.20 Opsamling
14.20 - 14.50

Case-projektet for 5. og 6 klasse.
Leif Henriksen og Ejnar Hobolth, Aalborg Seminarium
14.50 - 15.10 Pause
15.10 - 15.30

LEGODACTA-centeret og forslag til forløb i forsøgsprojektet.
Frank Rasmussen, leder af LEGODACTA-centeret på Vanløse Skole
15.30 - 16.10

Robolab i natur/teknik-undervisningen og LEGOS nye energikoncept.
Kristian Østergaard, Mikroværkstedet
16.10 - 16.30 Afslutning