Seminar på Experimentarium

Fredag d. 28. marts 2001 kl. 12 45 - 16 45

for indsatsområdet:

A. Højt niveau i gymnasiets matematiske linieProgram

12.45 - 13.00 Ankomst
13.00 - 13.45 Ole Bakander: Dataopsamling med bærbar computer
Erfaringer fra tre år med bærbare computere hos eleverne. Formidling af det indsamlede materiale. Visioner om dataopsamling.
14.00 - 14.45 Christian Thune: Eksperimentel matematik
I foredraget bliver vist, hvordan man kan arbejde på forskellige niveauer med specielt Derive, men også med Cabri ( her er der specielt tænkt på overgangen fra folkeskolen til gymnasiet) inden for eksperimentel matematik med elever. (Essencen er, at eleverne nu er i stand til at opdage og formulere matematiske sætninger på egen hånd).
15.00 - 15.45 Dinna Balling: "Hvad sker med undervisningen, når teknologi indføres i bekendtgørelsen?"
Ud fra resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse og nogle interview angående læreres holdning til grafregneren belyses, hvordan ny teknologi påvirker undervisningen. Der fortælles om et samarbejde med fire lærere om brugen af grafregneren som et pædagogisk snarere end et regneteknisk værktøj og om, hvad der faktisk skete i klasserummet.
16.00 - 16.45 Bjørn Grøn: Om CAS og skriftlig eksamen
Efter et oplæg fra fagkonsulenten vil der blive diskuteret konkrete eksempler på elevbesvarelser.