Skolernes projekter

Evaluering af indsatsområde A. Højt niveau i matematik, fysik og kemi i gymnasiet.


Evalueringen af dette delprojekt er foretaget ved at gennemføre 2 fokusinterview med elever fra hhv. Helsingør Gymnasium og Gl. Hellerup Gymnasium og to fokusinterview med hhv. de deltagende matematiklærere og de deltagende fysik/ kemilærere. Eleverne var håndplukkede af deres lærere med henblik på at repræsentere en bred vifte af opfattelser.

Generelt kan det konkluderes, at både elever og lærere har været glade for at deltage i projektet. Følgende blev fremhævet under interviewene:
Nogle elever har udtrykt bekymring for, om de måske blev dårligere til elementære færdigheder, når computeren ikke er til rådighed, herunder til prøven uden hjælpemidler. Denne bekymring deles ikke af lærerne.

Lærerne er derimod bekymrede for, om brug af computere øger spredningen af eleverne ved, at det især er de dygtige elever, der får et løft, hvorimod de svagere elever får ekstra problemer at slås med.
Desuden var der blandt flere lærere og elever enighed om, at de tekniske problemer med computerne og skolernes net havde givet ekstra frustrationer.

På baggrund af ovenstående anbefaler projektgruppen: