Skolernes projekter


Skoleåret 2001/2002


Indsatsområde: A. Højt niveau i gymnasiet på matematisk linje

Noter til undervisningsforløb:


manual.pdf PDF-format, 80 sider, 608 kB Forfatter: Per Hammarshøj Jensen
Beskrivelse: Manual til DERIVE. Generel introduktion efterfulgt af materiale til brug i hhv. 1g, 2g og 3g

pendul.doc
pendul.fpr
Word-format, 4 sider, 148 kB
FPro-format, 85 kB
Forfatter: Niels Christian Jensen
Beskrivelse: Vejledning til projekt om penduler

kegle.doc Word-format, 5 sider, 121 kB Forfatter: Børge Jørgensen
Beskrivelse: Noter om keglesnit med DERIVE

summer.mth
opgaver.dfw
DERIVE-format, 1 kB
DERIVE-format, 288 kB
Forfatter: Anette Nygaard
Beskrivelse: Noter om højre- og venstresummermed DERIVE


intro.doc
determin.doc
integral.doc
lodret.doc
vandret.doc
skraa.doc
summer.doc
vektorer.doc

Word-format, 6 sider, 36 kB
Word-format, 1 side, 20 kB
Word-format, 1 side, 42 kB
Word-format, 3 sider, 32 kB
Word-format, 2 sider, 33 kB
Word-format, 1 side, 31 kB
Word-format, 2 sider, 36 kB
Word-format, 1 side, 22 kB
Forfatter: Anne Winther Petersen
Beskrivelse: Noter om introduktion til DERIVE
Beskrivelse: Noter om determinanter med DERIVE
Beskrivelse: Noter om integralregning med DERIVE
Beskrivelse: Noter om lodrette asymptoter med DERIVE
Beskrivelse: Noter om vandrette asymptoter med DERIVE
Beskrivelse: Noter om skrå asymptoter med DERIVE
Beskrivelse: Noter om summer og integraler med DERIVE
Beskrivelse: Noter om vektorregning med DERIVE