Skolernes projekter


Skoleåret 2002/2003


Indsatsområde: A. Højt niveau i gymnasiet på matematisk linje

Noter til undervisningsforløb:


Website for 3FYS 2002/2003, Helsingør Gymnasium (Forfatter: Steen Toft Jørgensen):
steen.toft.joergensen.person.emu.dk/fysik/20022003/

Website for 2FYS 2001/2002, Helsingør Gymnasium (Forfatter: Steen Toft Jørgensen):
steen.toft.joergensen.person.emu.dk/fysik/20012002/


differen.pdf

Acrobat-format, 7 sider, 99 kB
Forfatter: Hans Krogh, Allerød Gymnasium
Beskrivelse: Udforskning af differentiationsjunglen

brug-der.pdf
matmodel.doc
differen.doc

Acrobat-format, 24 sider, 471 kB (NY!)
Word-format, 2 sider, 28 kB
Word-format, 2 sider, 30 kB
Forfatter: Behrndt Andersen, Herlev Gymnasium
Beskrivelse: Hvordan bruges Derive
Beskrivelse: Inspirationsark om matematisk modellering
Beskrivelse: Regneregel for differentiation af sammensat funktion

differen.dfw
graense.dfw
lodr-asy.dfw
skra-asy.dfw
taylor.dfw
vand-asy.dfw

Derive-format, 148 kB
Derive-format, 4 kB
Derive-format, 5 kB
Derive-format, 4 kB
Derive-format, 149 kB
Derive-format, 4 kB
Forfatter: Marianne Agentoft, Himmelev Gymnasium
Beskrivelse: Noter om grænseværdi med DERIVE
Beskrivelse: Noter om lodrette asymptoter med DERIVE
Beskrivelse: Noter om differentialkvotienter med DERIVE
Beskrivelse: Noter om skrå asymptoter med DERIVE
Beskrivelse: Noter om taylorudvikling med DERIVE
Beskrivelse: Noter om vandrette asympototer med DERIVE

difflig1.doc
difflig2.doc
forsikr.doc
kombin.doc
normal.doc
rumgeo.doc
vektfkt.doc
vektprod.doc

Word-format, 1 side, 22 kB
Word-format, 1 side, 19 kB
Word-format, 17 sider, 173 kB
Word-format, 3 sider, 29 kB
Word-format, 2 sider, 24 kB
Word-format, 2 sider, 25 kB
Word-format, 2 sider, 19 kB
Word-format, 2 sider, 28 kB
Forfatter: Anne Winther Petersen, Himmelev Gymnasium
Beskrivelse: Noter om første ordens differentialligninger med DERIVE
Beskrivelse: Noter om anden ordens differentialligninger med DERIVE
Beskrivelse: Noter om forsikringsmatematik med DERIVE
Beskrivelse: Noter om kombinatorik, binomialfordeling med DERIVE
Beskrivelse: Noter om normalfordeling med DERIVE
Beskrivelse: Noter om rumgeometri med DERIVE
Beskrivelse: Noter om vektorfunktioner med DERIVE
Beskrivelse: Noter om vektorprodukt med DERIVE

forsikr.doc

Word-format, 17 sider, 173 kB
Forfattere: Anne Winther Petersen og Klaus Flemløse
Beskrivelse: Noter om forsikringsmatematik med DERIVE

magnet.doc
helmholz.dfw

Word-format, 8 sider, 69 kB
Derive-format, 143 kB
Forfattere: Niels Martin Hansen, Gl. Hellerup Gymnasium
Beskrivelse: Noter om magnetfelter
Beskrivelse: Tilhørende Derive-fil om magnetfelt i Helmholtz-spoler

quick.pdf
manual.pdf
mth.zip
reaktion.pdf

Acrobat-format, 6 sider, 108 kB
Acrobat-format, 79 sider, 2.6 MB
17 stk zippede .mth-filer, 7 kB
Acrobat-format, 16 sider, 482 kB
Forfattere: Per H. Jensen, Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF
Beskrivelse: Hurtig-guide til Derive
Beskrivelse: Manual til Derive 5.06
Beskrivelse: Derive filer hørende til manual
Beskrivelse: Reaktionskinetik (anvendte differentialligninger)

derive.zip

10 stk. zippede .dfw-filer, 94 kB
Forfattere: Hanne Østergård, Ishøj Amtsgymnasium
Beskrivelse: Derive-noter (diff., lign., trig., vektorer)