Skolernes projekter


Skoleåret 2005/2006


Delprojekt: Naturvidenskab for alle


Noter til undervisningsforløb:

Herunder findes deltagernes indsendte noter i projektåret 2005/2006. Nogle af de gennemførte forløb er endvidere beskrevet med hensyn til bl.a. tidsramme, fagligt indhold, kompetencer og evaluering i en fælles skabelon. Disse er også tilgængelige herunder.

 

Forløbstitel (fag):

Alkohol (bi, ke)

Forfatter:

Tove Eriksen, Amtsgymnasiet i Roskilde

SkabelonAlkohol.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelon inkl. link til mere materiale.

Alkoholers destabilisering.doc

Beskrivelse:

Vejledning: ”Alkohols destabilisering af biologiske membraner”

AlkoholReaktion.doc

Beskrivelse:

Vejledning: ”Alkohols påvirkning af reaktiosevne, koordination og indlæring.”

EthanolIndhold.doc

Beskrivelse:

Vejledning: ”Bestemmelse af ethanolindholdet i vin eller gærinsprodukt”

Forløbstitel (fag):

Betingelser for liv.

(ng, bi, ke, fy)

Kun noter fra fy.

Forfatter:

Søren Toft, Virum Gymnasium

SkabelonLiv.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelonen med link til PP: ”Hvordan er livet opstået” samt til opgaveark (word) og til øvelsesvejledning ”Vands fordampningsvarme med Datalyse” (word)

Forløbstitel (fag):

Vand (ng, ke, fy)

Kun noter fra fy.

Forfatter:

Marianne Bjerregaard, Roskilde Katedralskole

SkabelonVand.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelon. Som bilag til skabelonen: Øvelsesvejledning  ”Saltvands densitet”,

”Krav til afleveringsrapport…”

Forløbstitel (fag):

Energi

(fy, ke, bi)

Forfatter:

Edward Bechmann Hansen,

Karen Helmig, Helsingør Gymnasium

SkabelonEnergi.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelon. Som bilag til skabelonen findes en stor samling problemformuleringer/oplæg til eksperimenter samt øvelsesvejledninger.

Forløbstitel (fag):

Kroppen

NB: AT forløb

(ke, bi, da, ma)

 

Forfatter:

Edward Bechmann Hansen, Karen Helmig, Helsingør Gymnasium

SkabelonKroppen.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelon. Som bilag til skabelonen findes øvelsesvejledningerne ”Hvilestofskifte og energiforbrug” samt ”Bestemmelse af fedtindholdet i wienerbrød”. Endvidere en oversigt over det samlede forløb.

Forløbstitel (fag):

Energi

(fy, ke, bi, ng)

Noter vedrører kun fy og ke)

Forfatter:

Peter Johansen, Ruth Wahl Jørgensen, Tårnby Gymnasium

SkabelonEnergi2.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelon

Destillation.pdf

Beskrivelse:

Vejledning: ”Destillation”

Nyttevirkning og effekt.doc

Beskrivelse:

Vejledning: ”Nyttevirkning og effekt”

Forløbstitel (fag):

Et carbonatoms historie.

(fy, ke, bi, ng)

Forfatter:

Martin Götz, Ib Geert Petersen og Hans Christian Jensen, Frederikssund Gymnasium

fg5.frsund-gym.dk/mg/C-atom/

Beskrivelse:

På hjemmesiden findes en introduktion til forløbet samt en oversigt over forløbet i skemaform. Endvidere har hvert fag en side, hvor det anvendte materiale kan hentes. (word)

Forløbstitel (fag):

Jordskælv

(fy, ng)

Forfatter:

Niels Chr. Jensen, Niels-Gunnar Kristiansen, Gl. Hellerup Gymnasium

SkabelonJordskaelv.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelon

jorddata.fprpbolger-flere.fpr, spbolge.fpr, fladjord.fpr, pbolger.fpr, pnc.fpr

Beskrivelse:

FPro-filer.

Forløbstitel (fag):

Lys

(fy, ke, bi, ng)

Forfatter:

Finn Elvekjær, Nadia Hald, Nikolaj Melander, Rune Munk, Øregård Gymnasium

SkabelonLys.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelon.

Forløbstitel (fag):

Liv (bi, fy)

Forfatter:

Edith Hansen, Kurt Jacobsen, Frederiksborg Gymnasium

SkabelonLiv2.doc

Beskrivelse:

Udfyldt skabelon inkl. en oversigt over indholdet af de enkelte moduler.

Afstandskvadratloven lys.doc

Beskrivelse:

Vejledning: ”Sammenhæng mellem afstand og intensitet.”

LinkOgSpgFysik.doc

Beskrivelse:

Opgaveformulering samt arbejdsspørgsmål til gruppearbejde om ”Liv”, fysik

Link Biologi.doc

Beskrivelse:

Linksamling brugt i biologi

SkabelseslinkTilAT.doc

Beskrivelse:

Linksamling til det AT-forløb, der fulgte efter.

Forløbstitel (fag):

Vand

(fy, ke, bi, ng)

Kun noter fra fy, men alle 4 fag beskrevet.

Forfatter:

Lasse Seidelin, Iben Hansen, Rystensteen Gymnasium

Lærerkommentarer.doc

Beskrivelse:

Kommentarer fra lærerne om forløbet.

NVGpaaRystensteen.doc

Beskrivelse:

En detaljeret beskrivelse af det samlede forløb med link til materiale.

NVopgaver til forløb2.doc

Beskrivelse:

Tekst med integreret teoritekst, opgaver og øvelsesvejledninger.”

NVSkemaTilEgenVejrudsigt.doc

Beskrivelse:

”Lommeskema til egne vejrudsigt”, jf. ”lærerkommentarer”.

Forløbstitel (fag):

Energi og CO2

(fy, ng)

Forfatter:

Allan Baktoft Jakobsen, Vestre Borgerdyd.

EnergiTrin1Plan.doc

Beskrivelse:

Introduktion til forløbet samt forløbsskitse.

EnergiTrin2Geo.doc

Beskrivelse:

Opgaver til geografi

EnergiTrin2Fys.doc

Beskrivelse:

Opgaver til fysik

EnergiTrin3Brev.doc

Beskrivelse:

Afsluttende opgave

Forløbstitel (fag):

Vand

(fy, ke)

Forfatter:

Carsten Bielefeldt og Tove Eriksen, Amtsgymnasiet i Roskilde

Lærerkommentarer2.doc

Beskrivelse:

Kort oversigt over filer og henvisning til lærerbøger.

BestNaClSaltvand.doc

Beskrivelse:

Vejledning til eksperiment

VandsFordampningsvarme.doc

Beskrivelse:

Vejledning eksperiment

VandsVarmefylde.doc

Beskrivelse:

Vejledning til eksperiment

PaavisningAfIoner.doc

Beskrivelse:

Vejledning til eksperiment

VandsBlandingstemperatur.doc

Beskrivelse:

Vejledning til eksperiment

VandProduktkravKeFy.doc

 

Forløbstitel (fag):

Krop og identitet

(fy,ke)

Forfatter:

Carsten Bielefeldt og Tove Eriksen, Amtsgymnasiet i Roskilde.

Hvilestofskiftet.doc

Beskrivelse:

Vejledning til eksperiment

KropOgEnergiProduktkrav.doc