Beskrivelse af et undervisningsforløb i natur/teknik.


 

Skole: Søndermarkskolen

 

Lærers navn:                     Inger Wøldike/

  Helle Schmidt

Klassetrin: 5,

 Fag: Natur og teknik

 

 

Dato:15. maj 2001

Rent miljø

 

Alternativ energi i Danmark.

 

Tidsforbrug: Emnet strakte sig over 4 uger med 6 lektioner om ugen i to uger og 2 lektioner i 2 uger

 

1.      Undersøgelse af elevernes viden om energi  nærmere alternativ energi. Vi benyttede begrebstavler i denne proces.

2.      Vi tog fat på følgende udvalgte energier:

a.       Jordvarme

b.      Vind

c.       Solceller

d.      Biobrændsel

e.       Solvarme

3.      Lærer gennemgang af de enkelte energier, eleverne får udleveret et billede og tekst af hver       energiform. 

4.      På ekskursion til Reerslev en landsby ved Hedehusene. For at se og høre lokalbefolkningen fortælle om de udvalgte energiformerNB: Nedenstående fotos vises i større format i et nyt vindue ved at klikke på det lille foto.


Gårdmand Gorm forklarer eleverne fordele ved biobrændselsfyr.
Eleverne studerer jord/luftvarme.


5.      Tilbage igen. Ud fra billedmateriale skrev eleverne selv om de forskellige energiformer.

6.      Elevforsøg:

a.       solceller der driver en lille pære

b.      Planteforsøg med sur vand

c.       Vind og dynamo med LEGO

7.      Mundtlige konklusioner efter hvert forsøg.

8.      Evaluering ved begrebskortene.

 

Konklusion:

Emnet var svært for en 5. Klasse. Især var det svært at forstå den fysiske del af jordvarme teorien og solcelle teorien.

 


Tilbage