Status for år 1 i projekt C


 

I projekt C - matematik og natur/teknik i 5. og 6. klasse - har i år 1 (2000/01) deltaget fire folkeskoler - to fra Frederiksberg og to fra København. I alt har 13 lærere fra de fire folkeskoler været tilmeldt projektet.

 

Projektet er to-årigt for de deltagende lærere. I skoleåret 2000/01 har lærere i fagene matematik og natur/teknik på 5. klassetrin deltaget. I skoleåret 2001/02 vil de samme lærere fortsætte, da de så underviser i de samme fag på 6. klassetrin. De vil blive suppleret med lærere i matematik og natur/teknik på 5. klassetrin. Således deltager den enkelte lærer i projektet i to år.

 

I august gennemførtes et to-dages kursus i Robolab. I løbet af skoleåret har samtlige klasser gennemført et undervisningsforløb med Robolab. Det er undervejs påpeget fra de deltagende lærere, at de udleverede kasser med "legobrikker" manglede bl.a. "grundpladen". Dette gjorde selve byggeprocessen af robotten vanskelig for eleverne. Processen med at programmere PC´en så den kunne styre robotten var spændende og optog såvel lærere som elever.

 

Der har været afviklet kursusforløb i faget matematik med to undervisere fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og i faget natur/teknik med en lektor fra Københavns Dag- og AftenSeminarium (KDAS). Kursusforløbet indebar, at de deltagende lærere modtog undervisning i hvert af fagene i i alt 6 timer i efterårssemestret.

 

I perioden december 2000 til marts 2001 blev der afviklet undervisningsforløb i de deltagende læreres klasser. Underviserne fra DPU og KDAS har deltaget som supervisorer og rådgivere i såvel planlægnings- som gennemførselsfasen. Desværre betød sygdom, at forløb i faget natur/teknik ikke blev gennemført på alle skolerne. De skoler, der gennemførte undervisningsforløb i faget natur/teknik i henhold til projektet, arbejdede med emner inden for energi og lys.

Undervisningsforløb i faget matematik er gennemført på tre af de fire deltagende skoler. De gennemførte undervisningsforløb havde overskriften "Mønstre". På en skole var indholdet "geometriske mønstre" bl.a. som dekoration, mens andre skoler valgte at behandle emnet "mønstre i tallenes opbygning".

 

Primo marts 2001 gennemførtes et kursusforløb i hvert fag, hvor der på baggrund af de gennemførte kursusforløb blev behandlet emner som læseplanstænkning og analyse af et undervisningsforløb.

 

Medio marts 2001 afholdtes en konference, hvor emnerne "Hvordan udarbejdes en lokal læseplan i faget natur/teknik", "Skoleudvikling, fag og kompetence" samt "Klarere mål - hvorfor" blev behandlet af eksterne oplægsholdere.

 

Ultimo marts 2001  blev år 1 i projekt C evalueret på baggrund af evalueringsskemaer, der forinden var fremsendt til de deltagende lærere. Samtlige tilbagemeldinger var positive. Der har været gennemført meget kvalitative undervisningsforløb, som samtlige lærere skal udarbejde en beskrivelse af. Mange af disse vil blive lagt på projektets hjemmeside. Planen for år 2 i projektet blev fremlagt på mødet, og samtlige deltagere ytrede stor tilfredshed og ser frem til fortsættelsen.

 

Desværre har deltagelsen fra en skole været ramt af omstændigheder, der har betydet, at arbejdet med projektet ikke har været optimalt. På baggrund af en tæt kontakt med skolens ledelse er det stillet projektet i udsigt, at indsatsen i det kommende år vil være engageret og aktiv. Det er væsentligt for projektets gennemførelse, at lærerne ikke opfatter deres deltagelse som en yderligere belastning i hverdagen, men som en ekstra mulighed for at udvikle nye kompetencer for såvel sig selv som for eleverne de deltagende klasser.

Der er stor søgning for at blive deltager i projektet, således at projektet fortsætter med fire muligvis fem skoler i skoleåret 2001/02.


Status ved Anne Nyholm & Søren Thorborg.


Tilbage