Status for år 2 i projekt C

 

 

I projekt C - matematik og natur/teknik i 5. og 6. klasse - har i år 2 (2001/02) deltaget fire folkeskoler - to fra Frederiksberg og to fra København. I alt har 20 lærere fra de fire folkeskoler været tilmeldt projektet.

 

Projektet er to-årigt for de deltagende lærere. I skoleåret 2001/02 har lærere i fagene matematik og natur/teknik på 5. og 6. klassetrin deltaget. I skoleåret 2002/03 vil de nuværende lærerne på 5. klassetrin fortsætte og blive suppleret med lærere på kommende 5. klassetrin.

 

I september 2001 gennemførtes et to-dages kursus i Robolab for nye lærere i projektet. I løbet af skoleåret har klasserne skullet gennemføre et undervisningsforløb med Robolab.

 

Der har været afviklet kursusforløb over seks gange i efteråret, hvor det overordnede emne var astronomi. Projektgruppen havde besluttet, at der i indeværende år skulle arbejdes tværfagligt. Underviserne var to konsulenter fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og en lektor fra Københavns Dag- og AftenSeminarium (KDAS).

 

I perioden november 2001 til marts 2002 har der været afviklet undervisningsforløb i de deltagende læreres klasser. Underviserne fra DPU og KDAS har deltaget som supervisorer og rådgivere i såvel planlægnings- som gennemførselsfasen. P.gr.a. forskellige omstændigheder har ikke alle skoler modtaget den aftalte konsulentstøtte i gennemførselsfasen. Der er gennemført mange gode og velbearbejdede undervisningsforløb, men der har også været deltagere, som ikke har gennemført noget undervisningsforløb. Dette er blevet påtalt overfor de relevante skolers ledelser.

 

I april 2002 blev der gennemført fokusinterview med fire lærere, der afslutter deres deltagelse i projektet ved udgangen af dette skoleår. Lærerne udtrykte gennemgående stor tilfredshed med projektet, men det blev dog påpeget fra alle, at der havde været for mange ”bolde” i luften. Det havde været vanskeligt at forholde sig til både Robolab, astronomi og elektronisk logbog. Mange af de anbefalinger, der kom frem i fokusinterviewet, vil blive indarbejdet i projektet for næste skoleår. Eleverne har sendt et brev til ”Kære marsmand” og heraf fremgår det, at de allerfleste elever har været glade for at arbejde med emnet astronomi.

 

Projektplanen for år 3 indebærer, at faget natur/teknik og arbejdet med Robolab kædes sammen, mens faget matematik afvikles i et selvstændigt forløb. Det er hensigten, at begge forløb skal gennemføres som storylineforløb.

Tilbage