Beskrivelse af undervisningsforløb.

 

 

 

Skole: 

Skolen ved Bülowsvej

Lærers navn:               

Helle Jacobsen og Mie Klüwer

Klassetrin:

5

Fag:

Natur/teknik og matematik

 

 

Dato:

7. februar

 

 

Planlægningsfasen:

Undervisningsforløbet delte vi op i to moduler. Modul 1 varighed 2 uger i alt 25 timer.

Modul 2 Robolab i 8 timer og værksted i 16 timer – vi valgte denne fordeling, da vi kun kunne have 1/3 af eleverne til at arbejde med Robolab ad gangen. (4 kasser klodser og 22 elever !)

 

Målet med Modul 1 er:

 

Målet med Modul 2 er:

 

Organisering af Modul 1:

 

Organisering af Modul 2:

·         1/3 af klassen blev i 8 lektioner samlet ved dataøen i fællesrummet sammen med Mie

·         Resten af eleverne var sammen med Helle og praktikanterne

 

Gennemførelsen:

Logbogen var svær at have med at gøre for eleverne. Flere gange smuttede det for dem, at gemme det de havde skrevet, og i andre tilfælde kunne de ikke finde det gemte igen. De oplæg, vi havde lavet, var nok også for indviklede for dem. Den blev mere en sur pligt end et hjælpemiddel. Vi mener ikke, at den er umulig at bruge, men vi mangler erfaringer, næste gang bliver bedre.

Vi savnede at kunne gå ind og rette på højresiden.

 

Fremlæggelserne gik fint, dag/nat gruppen havde lavet transparenter af jordens bane om solen,

tabeller med dagslængder, solstrålernes indfaldsvinkler og fotosyntesen. Planet gruppen havde lavet tredimensionelle papmodeller af planeterne  og hængt dem op i rækkefølge.

Årstidsgruppen havde lavet 4 plancher, der fortalte om, hvor der var sommer og vinter hvornår.

Sol-gruppen havde lavet en planche med et billede af solen i forskelligt farvet karton, med protuberanser, solpletter m.m. og de redegjorde for sol- og måneformørkelse ved hjælp af skolens  tellurium.

 

Efter Modul 1 var eleverne egentlig mættet med astronomi og orkede ikke rigtigt at gå videre med det. Modul 2 blev derfor mere lærerstyret end først tænkt.

Robolab var en stor succes, eleverne syntes det var sjovt  at eksperimentere med klodserne og udtænke baner, som robotbilerne skulle køre ad. Man skal være opmærksom på, at bilerne sluger batterier og derfor have et ret stort lager.

 

Analyse:

Metoden med problemløsning er jo ikke ny for os. Det der er nyt er, at vi har blandet de to fag og er gået ind og har afløst hinanden, der hvor eleverne var nået til. Det skabte ingen vanskeligheder i praksis. Brugen af Logbog var også ny, og som beskrevet ovenfor skal vi blive bedre til at bruge den, men den kan absolut være et redskab til projektundervisning.

Selve emnet Astronomi var svært for 5. kl. .Den matematik der affødes af elevernes spørgsmål, var ofte svær  at transformere til 5. kl..

Vi var heldige dels fordi vi havde tre praktikanter, dels fordi  der indgik en skemafri uge i forløbet. Forløbet havde været svært at gennemføre under hverdagsforhold.

 

Evaluering:

Der var helt klart elever, der blev tændt af det naturvidenskabelige aspekt i ugerne. EKS: En videofilm om månelanding m.m. er gået på skift blandt eleverne, ligesom en elev kom og lånte nogle transparenter, som hans gruppe havde lavet, med hjem for at vise dem til sine forældre.

Modul 2 blev ikke så eksperimenterende, som vi havde forestillet os. Dels var det svært at finde egnede forsøg, dels var eleverne på nippet til at være overmættede.

Det var svært for os lærere at stille åbne spørgsmål, sikkert fordi vi ikke var helt hjemme i stoffet selv, derfor blev forløbet mere lærerstyret end vi egentlig ønskede.’

 

 

Tilbage