Beskrivelse af undervisningsforløb.

 

 

 

Skole: 

Søndermarkskolen

Lærers navn:               

Klavs Lange og Helle Frederiksen

Klassetrin:

5 D

Fag:

Matematik

 

Dato:

3/1 – 15/1 2002

 

 

Planlægningsfasen:

Planlægningsfasen har været i flere etaper. Klavs og jeg startede den overordnede planlægning i den elektroniske logbog. Der sker så det uheldige, at Klavs bliver syg i længere tid, og jeg skulle afgive klassen for en periode.

I juleferien planlagde jer derfor et mini-forløb i matematik. Jeg havde kun 7 lektioner til min rådighed.

Mit overordnede mål var at lave en undervisning med mere åbne spørgsmål, og som var mere levende.

Jeg lavede først selv et udkast til et forløb, men efter et møde med Lisser Rye Ejersbo og Ole Goldbech fik jeg så mange nye ideer, at jeg gik hjem og reviderede kraftigt i min plan.

Jeg valgte, at vi skulle arbejde med solsystemet og tid.

 

Gennemførelsen:

Vi startede med at tale om solsystemet fælles i klassen. Det er en dum idé, at starte et projekt lige efter en juleferie, da børnene har en masse, de gerne vil fortælle om. Dernæst blev eleverne sat til at besvare en tipskupon om solsystemet for at jeg kunne få en idé om elevernes viden om dette emne.

I den næste lektion startede vi med en leg med elevernes tidsfornemmelse. Jeg samlede alle ure ind (det undrer mig meget, at kun to elever havde ur på). Eleverne skulle nu med lukkede øjne gå rundt om deres stol i to minutter.

Derefter blev eleverne sendt af sted to og to til Mars. Her ville de møde en marsmand, som intet kendte til tiden. De skulle forklare ”tiden” for ham ved hjælp af ord og tegning. Efterfølgende fremlagde alle grupper deres A-3 tegninger for resten af klassen, hvor der også blev givet respons på arbejdet.

Den sidste del af forløbet var at lave et spil solsystemet eller tiden. Det var meningen, at spillene skulle afprøves af 5.A, som også er med i projektet.

 

Analyse:

Jeg oplevede, at de fleste børn arbejdede helt anderledes i dette forløb. De blev så optagede af projektet, at de også arbejdede i deres pauser. En gruppe af to-sprogede drenge havde dog svært ved at håndtere disse lidt friere opgaver.

Jeg fandt ud af, at jeg som lærer gerne vil blive dygtigere til at arbejde på denne måde.

 

Evaluering:

Jeg nåede bestemt mit mål med at gøre min undervisning mere spændende, men næste gang skal jeg afsætte meget mere tid, og jeg skal blive bedre til at hjælpe de elever, der er mest trygge ved de helt lukkede opgaver.

jeg nåede slet ikke at bruge logbogen med eleverne. Vi har kun en computer i klassen, og de fleste skriver meget langsomt, så det ville have været for tidskrævende, og da vores computerrum på skolen altid er optaget, valgte jeg at droppe denne del for eleverne.

Jeg har selv ført logbog i forløbet, og jeg ser det som en klar fordel med den større skriftlighed til at fastholde mine forskellige observationer undervejs.

 

Tilbage