Beskrivelse af undervisningsforløb.

 

 

Projektarbejde og motivering i naturfag og matematik

i 5. klasse

 

Det af faggruppen udarbejdede materiale til forløbet med spørgsmål og tilhørende forsøgsopgaver var udarbejdet, da 5. klasserne startede forløbet. Grundtanken var, at dette materiale skulle danne baggrund for elevernes tilegnelse af basisviden om astronomi. Efterfølgende fulgte en periode med fordybelse i et selvvalgt speciale indenfor astronomi. I denne fordybelsesproces arbejdede eleverne projektorienteret frem mod en fernisering, hvor de for hinanden og deres forældre fremviste en rapport, en planche samt en praktisk del/ model inden for den specialviden, de nu havde tilegnet sig.

Til den første del, hvor eleverne blev stillet overfor et kæmpe lærerudarbejdet materiale, fandt en stor del af eleverne det motiverende, at der var så meget de "bare" kunne kaste sig over, mens andre gik i stå og sprang rundt i mellem emnerne, da de ikke kunne overskue de mange muligheder og tilhørende spørgsmål.

Til at svare på spørgsmålene kunne eleverne veksle mellem at finde information i bøger, på nettet og lave forsøg. Muligheden for at indhente viden på internettet blev brugt flittigt. Mange elever blev meget fortrolige med at finde oplysninger på nettet, og da computeren endnu som medie har en stor tiltrækningskræft på eleverne, var det en motivation i sig selv, at få lov til at bruge dette redskab i det daglige arbejde.

Efter forløbet med at indsamle basisviden startede den procesorienterede del, hvor der var mulighed for at arbejde i små selvvalgte grupper. Eleverne skulle arbejde sig frem mod en fremvisning af deres arbejde, ikke blot for klassen og den enkelte lærer, men også for forældre og parallelklasserne, hvilket i sig selv var en motivation.

Eleverne nød meget projektarbejdsformen, hvor der var meget frie rammer for, hvordan de valgte at tilrettelægge deres arbejdsdage. At de selv satte dagsordnen for, hvilken del af processen de ville starte og slutte med, og "kun" var bundet op af de aftaler, de lavede med hinanden i forhold til deres fælles arbejdsbyrde. En stor del af eleverne magtede det medansvar for egen læring utrolig flot, og var meget dygtige til at organisere deres dage, mens en rest gruppe af svage elever havde det svært. Skellet imellem dem og de andre blev meget tydeligt i denne arbejdesproces. Hos den svage gruppe elever, var det især deres manglende evne til at organisere og forvalte muligheden for selv at bestemme dagens arbejde, der udgjorde forskellen. Hvor denne selvbestemmelse hos de øvrige elever var at betragte som en motivation for deres arbejde med emnet.

De to planlagte udflugter ud af huset var begge lagt i den periode, hvor eleverne var i gang med deres projektarbejde. Især de elever, der oplevede en stjerneklar aften i Rundetårns stjernekammer, blev meget overvældet af oplevelsen, og med deres forhåndskendskab til emnet blev det en meget vellykket tur. Det samme gjorde sig gældende for turen ind til planetariet, hvor de tre 5. klasser praktisk talt blev usynlige, da deres optagethed af emnet og nysgerrighed gjorde, at de havde travlt med at finde flere oplysninger til deres projektopgave.

Projektopgave stilen har været en god motivering i denne arbejdsproces, da den har ramt bredt i elevgruppen, og ikke stillet entydige krav til udtryksmulighederne

 

Dorte Rasmussen Pileborg, lærer i 5. klasse

 

 

Tilbage