Evaluering af dele af formålet med matematik og naturfag i verdensklasse

v/ lærere på 5. og 6. klassetrin på Rødkilde Skole

 

Delformål inden for matematik (fra projektbeskrivelsen):

 (og naturvidenskabelige fag) på et højere niveau end hidtil”

 

Hypotese:

·         ”Det er muligt at opnå en synergieffekt mellem matematik og naturvidenskabelige fag”

 

Undersøgelse:

·        ”Hvordan kan der tilrettelægges et matematikforløb i 5. og 6. klasse, der fokuserer på evnen til at generalisere og abstrahere, og som tilgodeser de elever, der i denne alder er mest motiveret for dette ?”

 

På 6 klassetrin blev der arbejdet med omskrivning af store tal som potenser. Dette var tilrettelagt som et kursusforløb. På 5 klassetrin blev der arbejdet med ugeopgaver, som havde en matematisk vinkel på astronomiske fænomener som f.eks. afstande i rummet.

 

Det gav eleverne mulighed for at anvende matematikken i nye problemstilinger under deres eget projektforløb.  Det virkede ikke som om at der var nogen kobling mellem det der var lært og det eleverne undersøgte. Om eleverne havde lært matematikken på et forståelsesniveau hvor de kan bruge den i forskellige situationer er tvivlsom.

 

Vores iagttagelser giver anledning til en række overvejelser:

Måske skulle der havde været mere fokus på at eleverne skulle gøres opmærksom på at matematikken skulle inddrages i deres eget projekt, måske var denne del af matematikken (ex. potenser) irrelevant for netop deres projekt og der skulle have været fokuseret på forskellige sider af matematikken i de indivisuelle forløb.

 

Det var svært at tilgodese elever der var motiveret for at generalisere og abstrahere, Det kræver øvelse fra lærerens side, og det virkede som om at eleverne var mere interesserede i den naturvidenskabelige del af astronomien en den matematiske del.

 

Konklusioner:

 

·         Synergieffekten mellem matematik og naturfag udeblev

 

·         Der blev ikke tilrettelagt forløb der fokuserede på elevernes evne til at generalisere og abstrahere, og som tilgodeser de elever, der i denne alder var mest motiveret for dette

 

·         Alle elever blev ikke i stand til at forstå og anvende matematik på et højere niveaue end hidtil

 

 

Tilbage