Undervisnings-
materialerMatematik og natur/teknik i 5.-6. klasse

Nedenfor findes undervisningsmateriale til følgende emner:

Tal og algebra Storylinemetoden Noter fra tidligere skoleårTal og algebra
Michael Wahl Andersen

Traditionel tal og algebra-undervisning har i store træk handlet om at forenkle udtryk. I klare mål lægges der op til at eleverne skal undersøge systematisere og arbejde med problemløsning. Hvilke opgavetyper kan det da være hensigtsmæssigt at arbejde med for at udvikle algebraisk kompetence?

Med udgangspunkt i denne problemstilling fremstillede vi værkstedsforløb for at sætte fokus på det konkret eksperimenterende arbejde i forhold til dette faglige tema der traditionelt opleves som meget teoretisk og abstrakt for de fleste elever.

Vi valgte vækstedsundervisning som organiseringsform fordi det giver muligheder for at differentiere undervisningen. Målet var at give eleverne den tid , de materialer og de fordybelsesmuligheder, de hver især havde behov for. Der var derfor ikke afsat bestemte tidsgrænser for hvad der skulle nås og det var ikke nødvendigt at alle grupper arbejdede sig gennem alle værksteder.

Vi havde indledningsvis overvejes følgende som dannede grundlaget for udarbejdelsen af værkstederne:
Problemløsning som aktivitet var ligeledes en del af arbejdet. Dette er beskrevet i en artikel der tidligere er lagt på hjemmesiden.

Resultatet af disse overvejelser er værkstederne der ligger på nettet. Der er tidligere foretaget en evaluering af arbejdet i klasserne.

Download: algebra.pdf (482 kB, 32 sider)Storylinemetoden
Michael Wahl Andersen og Lisser Rye Ejersbo

Den storyline vi har benyttet lægger vægt på at kombinere funktionelle matematikfærdigheder med æstetiske læreprocesser. Rammen bestemmes af lærerne. Det er muligt at arbejde matematikfagligt med de praktiske og musiske dimensioner enten alene i matematik eller tværfagligt, hvor fagene natur/teknik, dansk, billedkunst, historie, geografi eller samfundsfag kan inviteres.

Inspiration til denne form for storyline kommer fra projektarbejde og Howard Gardners `stærke indgange til undervisning`, som de er beskrevet "Disciplin og dannelse" (Gardner 2001).
Der er tale om følgende indgangsvinkler, som en måde at få hans teorier om de mange intelligenser i spil på:
Organiseringen af storylinen sker gennem forskellige plot, som lærerne finder på og som der findes belæg for i Klare Mål. Plottene kan sættes op på følgende måde, så læreren kan nøjes med én side til hvert plot:


Historien/plottet Fokusspørgsmål Aktiviteter/Organisation Materialer Produkt
En narrativ indgang.
Almen faglige værktøjer.
Matematikfaglige færdigheder.
Et udvalg af meningsfyldte spørgsmål i forbindelse med det aktuelle plot. Forslag til elevaktiviteter og organiseringen af undervisningen. Oversigt over de data materialer der finders i Elevhæftet samt henvisninger til kopisider og andet inspirationsmateriale. Forslag til forskellige former for fremvisning, portfolio og logbogsskrivning.


Download: storylin.pdf (661 kB, 34 sider)Undervisningsforløb 2002/2003

Oversigt over og adgang til materiale og rapporter fra forløb gennemført i skoleårene 2002/2003.


Undervisningsforløb 2001/2002

Oversigt over og adgang til materiale og rapporter fra forløb gennemført i skoleårene 2001/2002.


Undervisningsforløb 2000/2001

Oversigt over og adgang til materiale og rapporter fra forløb gennemført i skoleårene 2000/2001.