Undervisnings-
materialerNanoteknologi

Solceller
Nils Andresen & Sheela Kirpekar

Materialet omhandler fremstilling og afprøvning af en solcelle. Undervisningsmaterialet er beregnet til et undervisningsforløb i kemi eller fysik i 2.g., og der er med omtalen af fotosyntesen lagt op til et evt. samarbejde med biologi. Undervisningsforløbet er udviklet i samarbejde med Nano-Science Centeret og Ungdoms-laboratoriet på Københavns Universitet, og en del af det eksperimentelle arbejde skal udføres på Ungdomslaboratoriet på HCØ.

Tidsforbrug til den eksperimentelle del af nanoteknologi-projektet:
Der skal planlægges med at eleverne forud for det eksperimentelle arbejde arbejder med teori om emnet i ca. 5 timer, og efter det eksperimentelle arbejde skal der bruges 5-10 timer på efterbehandling af måleresultater og rapportskrivning.Download undervisningsmateriale:

Skærmversion med aktive links: solcelle1.pdf (0.95 MB, 28 sider)
Printversion med høj billedeopløsning: solcelle2.pdf (2.41 MB, 28 sider)Eksterne links med baggrundsviden og videre perspektiver:

Photovoltaic & Space Environments Branch, NASA:
powerweb.grc.nasa.gov/pvsee/

How Solar Cells Work:
science.howstuffworks.com/solar-cell.htm

Solar Cell Operation (Interactive Java Tutorials):
micro.magnet.fsu.edu/primer/java/solarcell/

Photosynthesis 1:
www.tomatosphere.org/EngManual/light.html

Photosynthesis 2:
www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookPS.html

SoloEnergiCentret:
www.solenergi.dk

Polymer Photovoltaic Solar cell Research (Danish Polymer Centre, Risø):
www.risoe.dk/solarcells/

Nano-Science Center på Københavns Universitet:
www.nano.ku.dk

Nano·DTU på Danmarks Tekniske Universitet:
www.nano.dtu.dk