Undervisnings-
materialer

Her præsenteres en del af det undervisningsmateriale, der er blevet anvendt i
forbindelse med Projekt Matematik og naturfag i verdensklasse.
Der er både tale om stof til lærerne i form af kursusmateriale, vejledninger og lignende,
og stof til eleverne i form af forskelligt materiale til undervisningen.
Materialet er grupperet under følgende overskrifter:
© Undervisningsmaterialet kan frit benyttes i undervisningen, men forfatterne har naturligvis bevaret ophavsretten. Som hovedregel foreligger filerne i Adobe Acrobat's PDF-format, og de er beskyttet mod ændringer.