Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter 2022/2026

SAMUN:
Nyt DASG-udviklingsprojekt: SAMUN - SAMarbejde om Udvikling af Naturfagene.
Forløber over 4 skoleår. Startende i 2022/2023, sluttende i 2025/2026.

Projektbeskrivelse og kontaktinformation: SAMUN_april_2021.pdf PDF (2 sider)
Udviklingsprojekter 2021/2022

I skoleåret 2021/2022 udbyder DASG to udviklingsprojekter:
 • Computational Thinking i Matematik, Naturfag og Samfundfag - i samarbejde med Center for Computational Thinking and Design. Projektet er støttet af Villumfonden
 • Faglig læring i matematik og fysik gennem arbejde med robotter og sensorer
Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium.
NYT: Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker her på websitet.
Fristen er 15. marts 2021 for "Computational Thinking i Matematik, Naturfag og Samfundsfag" og 30. april 2021 for "Faglig læring i matematik og fysik gennem arbejde med robotter og sensorer".
Tilmeldingen er bindende for skolen.

Projektbeskrivelser: DASG-2021-2022.pdf PDF (1 side)
Udviklingsprojekter 2019/2020

I skoleåret 2019/2020 udbyder DASG tre udviklingsprojekter:
 • Computational Thinking i Matematik og Naturfag - i samarbejde med Center for Computational Thinking and Design. Projektet er støttet af Villumfonden.
 • Autentisk Bioteknologi - i samarbejde med Chr. Hansen.
 • Innovation i Naturvidenskab – i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet.
Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium.
Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under ”Kurser eksterne”).
Fristerne er 29. marts 2019 for "Computational Thinking i Matematik og Naturfag" og 3. maj 2019 for "Autentisk Bioteknolog" og "Innovation i Naturvidenskab".
Tilmeldingen er bindende for skolen.

Projektbeskrivelser: DASG-2019-2020df PDF (6 sider)
Udviklingsprojekter 2018/2019

I skoleåret 2018/2019 udbyder DASG fem udviklingsprojekter:
 • Computational Thinking - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet og It-Vest
 • Kursus for faggruppekoordinatorer i matematik og naturfagene - i samarbejde med forskere fra Professionshøjskolen VIA og Aarhus Universitet
 • Fagsamarbejde mellem Biologi/Bioteknologi og Matematik - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
 • Fagsamarbejde mellem Samfundsfag og Matematik – i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
 • Autentisk Bioteknologi - i samarbejde med Chr. Hansen
 • Innovation i Naturvidenskab – i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet
Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium.
Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under ”Kurser eksterne”) og skal ske inden 9. maj 2018. Tilmeldingen er bindende for skolen.

Projektbeskrivelser: DASG-2018-2019.pdf PDF (10 sider)
Udviklingsprojekter 2017/2018

I skoleåret 2017/2018 udbyder DASG fire landsdækkende udviklingsprojekter:
 • Matematik – differentialligninger fra andre fag
 • Innovation i naturvidenskab – i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Computerstøttet matematikundervisning – i samarbejde med Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) ved Københavns Universitet

  Desuden udbyder DASG fire skolebaserede udviklingsprojekter:
 • Fagsamarbejde mellem Biologi/Bioteknologi og Matematik - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
 • Fagsamarbejde mellem Samfundsfag og Matematik – i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet
 • Skolebaseret Udviklingsforløb i Naturfag (SUN) - i samarbejde med forskere fra Professionshøjskolen VIA, Aalborg Universitet og Københavns Universitet
 • Det ny Teknologifag – i samarbejde med Institut for Læring og Filosofi, AAU, og Aalborg, Aarhus, Holstebro og Vejle Tekniske Gymnasium

  DASG har indbudt en række gymnasier til at deltage i disse skolebaserede udviklingsprojekter. Projekterne er ikke åbne for yderligere tilmelding.

  Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium.
  Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under "Kurser eksterne", "DASG") og skal ske inden 21. april 2017. Tilmeldingen er bindende for skolen.

  Projektbeskrivelser: DASG-2017-2018.pdf PDF (13 sider)
 • Udviklingsprojekter 2016/2017

  I skoleåret 2016/2017 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne:
 • Matematik - differentialligninger fra andre fag
 • Innovation i naturvidenskab
 • Autentisk bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Computerstøttet matematikundervisning - et skolebaseret udviklingsforlob i samarbejde med CMU/KU

  DASG afprøver i disse år en ny kursusform - en samarbejdsmodel mellem lærere, skoleledelser og fagdidaktikere - med henblik pa at imodekomme lokale ønsker for udvikling. Intentionen er at understøtte en skoles faglige og didaktiske udviklingsønsker i sammenhæng med de nationale udviklingsmål.

  DASG udbyder to sådanne skolebaserede udviklingsprojekter:
 • Fagsamarbejde mellem biologi/bioteknologi og matematik - i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet og Roskilde Universitet.
 • Skolebaseret udviklingsprojekt i naturfagene (SUN) - i samarbejde med forskere fra Professionshojskolen VIA, Aalborg Universitet og Københavns Universitet.

  Projektbeskrivelser: DASG-2016-2017.pdf PDF (10 sider)
 • Udviklingsprojekter 2015/2016

  I skoleåret 2015-2106 udbyder Danske Science Gymnasier:

 • Grøn teknologi - undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Matematik, it og fagdidaktik
 • Innovation i naturvidenskab
 • Autentisk bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen

  Desuden tilbyder DASG at arrangere skolebaserede kurser i brugen af Moodle:
 • Moodle/JiTT for alle

  Endelig startes tre skolebaserede pilotprojekter:
 • Det eksperimentelle arbejde - hvordan øger vi elevernes læring? - et skolebaseret udviklingsforløb i samarbejde med VIA UC og en række science gymnasier i Midtjylland
 • Biologi og matematik i studieretningsforløbet - et skolebaseret udviklingsforløb i samarbejde med LSUL/SDU og en række science gymnasier på Fyn og i Trekantsområdet
 • Computerstøttet matematikundervisning - et skolebaseret udviklingsforløb i samarbejde med CMU/KU og en række science gymnasier i Hovedstadsområdet

  Projektbeskrivelser: DASG-2015-2016.pdf PDF (13 sider)

 • Udviklingsprojekter 2014/2015

  I skoleåret 2014-2105 udbyder Danske Science Gymnasier:

 • Grøn teknologi - undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Matematik, IT og fagdidaktik
 • Innovation i naturvidenskab
 • Egne e-bøger og hjemmesider i matematik
 • Kognition - matematik og dansk
 • Autentisk bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Planteforskning - besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland

  Desuden startes to pilotprojekter:
 • Computerbaseret matematikundervisning - i samarbejde med Center for Computerbaseret Matematikundervisning, Københavns Universitet
 • Det eksperimentelle arbejde - hvordan øger vi elevernes læring? - i samarbejde med en række gymnasier i Aarhusområdet

  Endelig tilbyder DASG at arrangere et skolebaseret kursus i brugen af Moodle:
 • Moodle/JiTT for alle

  Projektbeskrivelser: DASG-2014-2015.pdf PDF (16 sider)

 • Udviklingsprojekter 2013/2014

  I skoleåret 2013-2104 udbyder Danske Science Gymnasier:

 • Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Projektet planlægges som fire delprojekter med cases indenfor fire forskellige teknologiområder: Vindenergi, solenergi, geotermi og bioenergi
 • Fagenes identitet, metoder og vidensformer – i de naturvidenskabelige fag og matematik
 • Matematik, IT og fagdidaktik
 • Egne E-bøger og hjemmesider i matematik
 • Kognition – matematik og dansk
 • Fra nano til mega – nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe
 • Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Planteforskning – besøg hos Bayer CropScience AG i Molheim, Tyskland

  Projektbeskrivelser: DASG-2013-2014.pdf PDF (12 sider)

 • Udviklingsprojekter 2012/2013

  I skoleåret 2012-2013 udbød Danske Science Gymnasier:

 • Grøn teknologi - undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Fagenes identitet, metoder og vidensformer - i de naturvidenskabelige fag og matematik
 • Matematik, IT og fagdidaktik
 • Dataopsamling og databehandling (D&D)
 • Moodle/JiTT (kun fortsættere)
 • Fra nano til mega - nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe
 • Autentisk bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Planteforskning - besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland

  Projektbeskrivelser: DASG-2012-2013.pdf PDF (13 sider)

 • Udviklingsprojekter 2011/2012

  I skoleåret 2011-2012 udbød Danske Science Gymnasier:

 • IT i matematikundervisningen
 • Dataopsamling og databehandling (D&D)
 • Elektroniske tavler – et stærkt værktøj
 • Moodle – JiTT
 • Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng
 • Fra nano til mega – nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe
 • Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
 • Planteforskning – besøg hos Bayer CropScience AG i Molheim, Tyskland
 • Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (pilotprojekt)

  Projektbeskrivelser: DASG-2011-2012.pdf PDF (13 sider)

 • Udviklingsprojekter 2010/2011

  I skoleåret 2010-2011 udbød Danske Science Gymnasier:

 • IT i matematikundervisningen
 • Dataopsamling og databehandling (D&D)
 • Elektroniske tavler – et stærkt værktøj
 • Moodle – JiTT
 • Fra nano til mega – nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe
 • Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng

  Projektbeskrivelser: DASG-2010-2011.pdf PDF (9 sider)

 • Udviklingsprojekter 2009/2010

  I skoleåret 2009-2010 udbød Danske Science Gymnasier:

 • Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning
 • Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng
 • Fra nano til mega – nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe
 • Moodle – JiTT

  Projektbeskrivelser: DASG-2009-2010.pdf PDF (5 sider)

 • Udviklingsprojekter 2008/2009

  I skoleåret 2008-2009 udbød Danske Science Gymnasier:

 • CAS og IT i matematikundervisningen
 • Dataopsamling og databehandling
 • Jordobservationer – nedtagning af satellitbilleder
 • Moderne teknologi i gymnasiet – biologi, fysik og kemi i 2. og 3.g
 • Moodle – JiTT og interaktivitet

  Projektbeskrivelser: DASG-2008-2009.pdf PDF (10 sider)

 • Udviklingsprojekter 2007/2008

  I skoleåret 2007-2008 udbød Danske Science Gymnasier:

 • CAS i matematikundervisningen
 • Dataopsamling og databehandling
 • Jordobservationer – nedtagning af satellitbilleder
 • Nanoteknologi
 • Naturvidenskab for alle – naturvidenskabeligt grundforløb

  Projektbeskrivelser: DASG-2007-2008.pdf PDF (8 sider)

 • Udviklingsprojekter 2006/2007

  I skoleåret 2006-2007 udbød Danske Science Gymnasier:

 • CAS i matematikundervisningen
 • Dataopsamling og databehandling
 • Jordobservationer – nedtagning af satellitbilleder
 • Nanoteknologi
 • Naturvidenskab for alle – naturvidenskabeligt grundforløb

  Projektbeskrivelser: DASG-2006-2007.pdf PDF (9 sider)