Skolernes projekter


Skoleåret 2005/2006


Delprojekt: Computeralgebrasystemer (CAS) i gymnasiets matematikundervisning


Noter til undervisningsforløb:


Forfatter: Anne Winther Petersen, Himmelev Gymnasium
a) Beskrivelse: Noter til introduktion af basale faciliteter i Datameter: datamet1.doc (8 sider, 181 kB)
b) Beskrivelse: Noter om binomialtest ved hjæp af Datameter: binomial.doc (5 sider, 146 kB)
c) Beskrivelse: Noter om simulering af Keno-spillet i Datameter: keno.doc (9 sider, 226 kB)

Forfatter: Steen Dilling, Himmelev Gymnasium
a) Beskrivelse: Noter om "Statistiske Test ved hjælp af "trækken sig selv op ved håret" - bootstrapping": boots.doc (5 sider, 103 kB)
b) Beskrivelse: Noter om "Statistiske test ved hjælp af "omrøring af variable" ": omroer.doc (6 sider, 107 kB)

Forfatter: Alice Petersen, Greve Gymnasium
Beskrivelse: En minivejledning til Datameter: datamet2.doc (4 sider, 579 kB)

Forfatter: Rasmus Møller, Skt. Annæ Gymnasium
a) Beskrivelse: Noter om introduktion usikkerhedsberegning ved hjælp af Datameter: usikker.zip (3 filer, 20 kB)
b) Beskrivelse: Noter om "fødselsdagsproblemet" ved Datameter-simulering: foedsel.zip (4 filer, 20 kB)

Forfatter: Per Hammershøj Jensen, Vestre Borgerdyd Gymnasium
a) Beskrivelse: Noter om eksperimentel hypotesetest ved hjælp af Datameter: hypotese.zip (3 filer,135 kB)
b) Beskrivelse: Opgave om "fødes der færre drenge end piger?": drenge.zip (3 filer, 49 kB)
c) Beskrivelse: Begynderopgaver i Datameter: begynd.zip (4 filer, 44 kB)
d) Beskrivelse: Noter om simulering af Plejebo-sagen: plejebo.doc (3 sider, 51 kB)