Skolernes projekter


Skoleåret 2000/2001

Indsatsområde: A. Højt niveau i gymnasiet på matematisk linje

Noter til undervisningsforløb:

Alle filer er i Word-format.

asymptot.doc 16 sider, 119 kB Forfatter: Børge Jørgensen
Beskrivelse: Noter og opgaver til at arbejde med vandrette, lodrette og skrå asymptoter v.hj.a. Derive.
fys-int.doc 3 sider, 47 kB Forfatter: Christian Thune
Beskrivelse: Brug af integraler (beregnet v.hj.a. Derive) til at bestemme vejlængde og hastighedsændring. Beregning af forskellige middelværdier. Beregning af en krafts arbejde.
hangebro.doc 7 sider, 265 kB Forfatter: Lars Christensen
Beskrivelse: Opgaveformulering om differentialligningen for hængerkablet i en hængebro og noter (Elasticitet og flydespænding (incl. øvelsesvejledning), Kugler på snor, Hængebro) til brug i denne opgave.
monotoni.doc 4 sider, 39 kB Forfatter: Børge Jørgensen
Beskrivelse: Noter til elevarbejde (v.hj.a. Derive) om sammenhængen mellem monotoniforhold og differentialkvotient.
riemann.doc 1 side, 5 kB Forfatter: Christian Thune
Beskrivelse: Brug af Derive i den indledende undervisning i integralregning. Venstre- og højresummer. Noterne svarer til ca. 60 minutters arbejde.
stamfunkt.doc 3 sider, 304 kB Forfatter: Børge Jørgensen
Beskrivelse: Noter og opgaver om brug af Derive i den indledende undervisning om stamfunktioner.
taylor.doc 1 side, 6 kB Forfatter: Christian Thune
Beskrivelse: Noter og opgaver til elevarbejde om Taylorrækker v.hj.a. Derive.