Undervisningsforløb fra LSUL på SDU

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) ved SDU har stillet en række undervisningsforløb til rådighed.
LSUL's hjemmeside: www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/lsul


Evalueringer og opsummering af de 25 forløb:
Bio-Mat_2016-17_Evaluering.pdf (17 sider)
Bio-Mat_2016-17_Proceedings.pdf (33 sider)

Nedenfor findes beskrivelser af undervisningsforløb udarbejdet af deltagerne i DASG-projektet
Biologi og matematik i studieretningsforløbet.Arvelighed.docx

Enzymkinetik-eksempel1.docx

Enzymkinetik-eksempel2.docx

Evolution_og_statistik.docx

Genetik_og_chi2-test.docx

Lineaer_sammenhaeng_for_respiration_hos_levende_organismer.docx

Logistisk_vaekst.docx

Mikroorganismers_vaekst.docx

Oelbrygning.docx

Populationsbiologi_og_sandsynlighedsregning.docx

Populationsgenetiske_undersoegelser.docx

Vaekst_af_celler.docx

Vaeksthastighed_og_affarvning_med_Azorubin.docx